Филтрирай по:

Тип на поръчката:Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ-Чирпан ЕООД

Договор №: 1 От: 2016-01-08

Контрагент: Фаркол АД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 190000.00 лв.

Пояснение:

Доставка на лекарствени продукти


ПубликацияДата
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-04-15 10:24:20
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-04-15 10:25:07
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-04-15 10:25:35
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-04-15 10:26:08
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-04-15 10:26:45
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-04-15 12:08:39
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-04-15 12:09:16
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-04-15 12:09:41
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-04-15 12:10:44
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-04-15 12:11:26
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-04-15 12:12:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-04-15 12:12:38
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-04-15 12:13:15
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-05-26 14:39:32
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-05-26 14:40:18
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-05-26 14:40:44
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-05-26 14:41:12
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-05-26 14:41:43
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-05-26 14:42:10
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-05-26 14:42:37
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-05-26 14:43:03
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-05-26 14:43:29
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-05-26 14:43:57
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-05-26 14:44:30
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-05-26 14:44:56
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-05-26 14:45:26
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-05-26 14:45:57
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-05-26 14:46:26
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-05-26 14:46:55
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-05-26 14:47:26
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-05-26 14:47:58
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-05-26 14:51:35
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-05-26 14:52:59
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-05-26 14:53:26
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-05-26 14:53:52
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-05-26 14:54:24
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-06-07 13:36:04
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-06-07 13:36:43
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-06-07 13:37:13
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-06-07 13:37:46
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-06-07 13:38:12
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-06-07 13:38:39
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-06-07 13:39:06
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-06-07 13:39:38
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-06-07 13:40:06
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-06-07 13:40:36
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-06-07 13:41:09
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-06-07 13:41:37
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-06-07 13:42:07
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-06-07 13:42:36
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-06-07 13:43:04
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-06-07 13:43:33
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-07-07 15:33:09
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-07-07 15:34:30
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-07-07 15:34:58
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-07-07 15:35:28
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-07-07 15:35:54
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-07-07 15:36:20
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-07-07 15:36:52
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-07-07 15:37:25
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-07-07 15:37:52
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-07-07 15:38:23
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-07-07 15:38:51
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-07-07 15:39:23
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-07-07 15:39:55
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-07-07 15:40:25
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-07-07 15:41:03
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-07-07 15:41:29
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-07-07 15:41:58
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-07-07 15:42:29
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-07-07 15:43:11
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-07-07 15:43:41
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-07-07 15:44:08
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-07-07 15:44:34
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-07-07 15:45:08
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-07-07 15:45:36
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-07-07 15:46:04
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-08-15 13:17:34
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-08-15 13:19:41
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-08-15 13:20:09
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-08-15 13:20:37
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-08-15 13:21:04
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-08-15 13:21:35
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-08-15 13:22:31
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-08-15 13:23:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-08-15 13:23:28
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-08-15 13:23:56
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-08-15 13:24:22
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-08-15 13:24:48
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-08-15 13:25:12
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-08-15 13:25:40
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-08-15 13:26:06
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-08-15 13:26:34
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-08-15 13:26:58
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-08-15 13:27:57
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-08-15 13:28:24
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-08-15 13:28:49
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-08-15 13:29:24
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-08-15 13:29:56
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-09-13 08:53:39
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-09-13 08:57:14
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-09-13 08:57:51
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-09-13 08:58:27
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-09-13 09:01:55
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-09-13 09:02:35
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-09-13 09:03:24
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-09-13 09:03:55
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-09-13 09:04:31
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-09-13 09:05:14
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-09-13 09:05:48
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-09-13 10:37:29
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-09-13 10:38:20
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-09-13 10:38:58
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-09-13 10:40:56
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-09-13 10:41:32
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-09-13 10:42:03
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-09-13 10:42:38
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-09-13 10:43:08
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-10-06 14:30:33
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-10-06 14:31:26
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-10-06 14:31:54
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-10-06 14:32:28
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-10-06 14:32:52
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-10-06 14:33:27
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-10-06 14:33:59
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-10-06 14:34:30
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-10-06 14:35:03
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-10-06 14:35:32
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-10-06 14:36:39
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-10-06 14:37:09
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-10-06 14:37:40
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-10-06 14:38:11
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-10-06 14:38:38
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-10-06 14:39:11
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-10-06 14:39:42
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-10-06 14:40:12
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-11-07 13:22:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-11-07 13:22:55
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-11-07 13:23:23
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-11-07 13:23:52
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-11-07 13:24:25
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-11-07 13:24:58
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-11-07 13:25:23
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-11-07 13:25:51
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-11-07 13:26:24
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-11-07 13:26:55
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-11-07 13:27:26
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-11-07 13:28:02
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-11-07 13:28:30
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-11-07 13:28:59
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-11-07 13:29:32
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-11-07 13:29:59
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-11-07 13:30:30
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-12-14 09:32:28
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-12-14 09:33:25
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-12-14 09:33:55
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-12-14 09:35:08
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-12-14 09:35:37
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-12-14 09:36:07
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-12-14 09:36:49
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-12-14 09:37:20
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-12-14 09:37:49
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2016-12-14 09:38:23
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-01-11 09:28:51
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-01-11 09:30:13
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-01-11 09:30:38
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-01-11 09:46:26
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-01-11 09:46:56
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-01-11 09:47:32
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-02-06 12:06:48
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-02-06 12:07:29
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-03-20 13:45:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-03-20 13:45:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-03-20 13:45:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-03-20 13:45:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-03-20 13:50:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-03-20 13:50:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-03-20 13:50:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-03-20 13:50:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-03-20 13:50:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-03-20 13:50:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-04-05 10:38:09
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-04-05 10:38:57
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-04-05 10:39:26
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-04-05 10:39:59
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-04-05 10:40:28
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-04-05 10:40:58
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-04-05 10:41:29
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-04-05 10:42:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-04-05 10:42:26
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-04-05 10:42:57
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-04-05 10:43:23
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-04-05 10:43:51
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-04-05 10:44:25
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-04-05 10:44:56
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-04-05 10:45:26
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-04-05 10:46:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-04-05 10:46:31
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-04-05 10:47:02
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-04-05 10:47:31
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-05-04 09:55:43
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-05-04 09:56:34
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-05-04 09:57:15
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-05-04 09:57:46
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-05-04 09:58:21
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-05-04 09:59:04
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-05-04 09:59:42
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-05-04 10:00:25
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-05-04 10:01:01
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-05-04 10:01:32
Плащане по Договор №: 1 От: 2016-01-08 2017-05-04 10:02:25

<-- Обратно към поръчката