Филтрирай по:

Тип на поръчката:Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Чирпан"ЕООД

Договор №: 1 От: 2017-01-23

Контрагент: Фаркол АД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 172975.00 лв.

Пояснение:ПубликацияДата
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:00:04
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:01:35
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:02:11
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:02:49
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:03:18
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:03:48
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:04:22
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:04:51
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:05:23
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:05:49
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:08:02
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:08:29
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:08:59
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:09:26
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:10:02
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:10:31
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:10:56
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:11:24
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:11:50
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:12:21
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:37:35
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:38:13
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:38:45
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:39:10
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:39:38
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:40:08
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:40:39
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:41:15
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:41:48
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:42:20
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:42:49
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:43:21
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:43:51
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:44:20
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:45:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:45:32
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:46:01
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:46:34
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:47:04
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:47:35
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:48:05
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:48:35
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:12:24
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:14:23
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:14:44
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:15:10
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:15:34
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:16:08
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:16:35
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:17:15
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:17:44
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:18:09
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:18:41
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:19:10
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:19:43
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:20:15
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:20:40
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:21:23
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-10-04 10:54:18
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-10-04 10:55:38
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-10-04 10:56:05
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-10-04 10:56:33
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-10-04 10:56:59
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-10-04 10:57:28
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-10-04 10:58:03
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-10-04 10:58:30
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-10-04 10:58:58
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-10-04 10:59:28
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-10-04 11:00:22
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-11-14 12:19:15
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-11-14 12:20:25
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-11-14 12:20:55
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-11-14 12:21:22
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-11-14 12:21:51
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-11-14 12:22:24
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-11-14 12:22:50
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-11-14 12:23:16
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-11-14 12:23:46
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-11-14 12:24:12
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-11-14 12:24:35
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-11-14 12:24:57
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-11-14 12:25:22
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-11-14 12:25:52
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-11-14 12:26:21
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-11-14 12:26:54
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-12 12:06:28
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-12 12:31:09
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-12 12:31:38
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-12 12:32:08
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-12 12:32:33
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-12 12:33:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-12 12:33:25
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-12 12:36:59
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-12 12:38:01
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-12 12:38:30
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-12 12:39:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-12 12:39:25
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-12 12:39:51
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-28 13:40:40
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-28 13:41:25
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-28 13:42:34
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-28 13:43:53
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-28 13:44:28
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-28 13:44:52
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-28 13:45:19
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-28 13:45:48
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-28 13:46:15
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-28 13:46:58
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-28 13:47:22
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-28 13:47:47
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-28 13:48:09
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-28 13:48:35
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-28 13:48:58
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-28 13:49:22
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-28 13:49:49
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-28 13:50:13
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-28 13:50:41
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-28 13:51:06
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-28 13:51:38
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2017-12-28 13:52:03
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-02-12 13:33:14
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-02-12 13:35:43
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-02-12 13:38:02
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-02-12 13:41:38
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-02-12 13:42:03
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-02-12 13:42:30
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-03-12 09:44:50
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-03-12 09:50:36
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-03-12 09:51:40
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-03-12 09:52:11
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-03-12 09:53:19
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-03-12 09:53:46
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-03-12 09:54:17
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-03-12 09:54:46
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-03-12 09:55:27
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-03-12 09:55:52
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-03-12 09:56:19
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-03-12 09:56:45
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:37:37
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:38:15
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:38:39
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:39:08
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:39:30
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:39:55
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:40:21
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:41:14
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:41:40
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:42:03
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:42:31
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:42:57
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:43:20
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:43:47
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:44:10
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:44:48
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:45:14
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:45:38
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:46:16
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-10 14:52:48
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-10 14:57:46
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-10 14:58:25
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-10 14:58:56
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-10 14:59:26
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-10 14:59:54
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-10 15:00:20
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-10 15:00:44
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-30 13:30:03
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-30 13:30:34
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-30 13:31:18
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-30 13:31:47
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-30 13:32:11
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-30 13:32:36
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-30 13:33:07
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-30 13:33:50
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-04-30 13:34:15
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:31:30
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:32:14
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:32:40
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:33:04
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:33:28
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:33:51
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:38:43
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:39:27
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:40:08
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:40:36
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:41:04
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:41:30
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:41:57
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:42:23
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:42:49
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:43:13
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:43:38
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:44:06
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:44:32
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:44:59
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:45:29
Плащане по Договор №: 1 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:45:54

<-- Обратно към поръчката