Филтрирай по:

Тип на поръчката:Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Чирпан"ЕООД

Договор №: 2 От: 2017-01-23

Контрагент: Фаркол АД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 17708.00 лв.

Пояснение:ПубликацияДата
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:13:37
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:14:15
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:14:43
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:15:06
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:15:37
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:16:03
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:16:29
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:16:59
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:17:29
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:18:25
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:18:50
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:19:29
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-07-14 16:19:54
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:50:50
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:52:13
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:52:40
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:53:07
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:53:43
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:54:22
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:55:05
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:55:31
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:55:58
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:56:24
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:57:00
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:57:26
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:57:49
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:59:11
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-08-08 13:59:42
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:03:34
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:04:32
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:05:04
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:05:39
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:06:11
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:06:39
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:07:08
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:07:38
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:08:07
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:08:42
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:09:16
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:09:52
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:10:24
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-09-13 10:10:53
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-10-04 11:02:00
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-10-04 11:03:54
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-10-04 11:04:30
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-10-04 11:04:56
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-10-04 11:05:26
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-10-04 11:05:55
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-10-04 11:06:24
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-10-04 11:06:48
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-10-04 11:07:15
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-10-04 11:07:39
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-10-04 11:08:28
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-11-14 12:10:22
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-11-14 12:10:55
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-11-14 12:12:36
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-11-14 12:14:44
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-11-14 12:15:29
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-11-14 12:16:24
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-11-14 12:16:52
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-11-14 12:17:21
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-12-12 12:41:51
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-12-12 12:54:20
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-12-12 12:54:45
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-12-12 12:55:14
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-12-12 12:55:37
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-12-12 12:56:03
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-12-12 12:56:27
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-12-12 12:56:52
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-12-12 12:57:15
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-12-12 12:57:40
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-12-12 12:58:24
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-12-12 12:58:49
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-12-28 14:35:26
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-12-28 14:36:06
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-12-28 14:36:52
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-12-28 14:37:24
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-12-28 14:37:52
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-12-28 14:38:14
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-12-28 14:38:36
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-12-28 14:38:56
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-12-28 14:39:19
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-12-28 14:39:41
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-12-28 14:40:01
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2017-12-28 14:40:22
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-02-12 13:43:00
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-02-12 13:44:34
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-02-12 13:45:08
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-02-12 13:45:29
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-02-12 13:45:00
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-03-12 09:58:55
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-03-12 09:59:26
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-03-12 09:59:55
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-03-12 10:00:19
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-03-12 10:00:48
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-03-12 10:01:08
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-03-12 10:01:28
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-03-12 10:01:53
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-03-12 10:02:19
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-03-12 10:02:40
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-03-12 10:03:01
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:49:03
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:49:48
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:50:16
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:50:42
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:51:07
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:51:34
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:51:58
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:52:23
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:52:47
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:53:10
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:53:33
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:53:57
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-04-10 13:54:19
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-04-10 15:01:50
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-04-10 15:02:15
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-04-10 15:02:35
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-04-10 15:02:54
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-04-10 15:03:14
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-04-10 15:03:35
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-04-30 13:35:30
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-04-30 13:35:51
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-04-30 13:36:13
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-04-30 13:39:38
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-04-30 13:40:01
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-04-30 13:40:20
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:53:29
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:53:56
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:54:27
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:54:47
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:55:20
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:55:40
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:56:07
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:56:27
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:57:04
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:57:30
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:57:56
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:58:32
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:59:05
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:59:26
Плащане по Договор №: 2 От: 2017-01-23 2018-05-10 09:59:51

<-- Обратно към поръчката