Филтрирай по:

Тип на поръчката:Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-Чирпан"ЕООД за отделение по хемодиализа

Договор №: 1 От: 2018-01-18

Контрагент: Фаркол АД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 154404.49 лв.

Пояснение:

Договор е сключен по Позиция №1 - Доставка на лекарствени продукти по позитивния списък


ПубликацияДата
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 09:09:19
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 09:23:02
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 09:23:36
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 09:24:02
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 09:24:27
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 09:24:52
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 09:25:18
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 09:25:44
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 09:26:06
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 09:26:31
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 09:27:07
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 09:27:34
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 09:28:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 09:28:36
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 09:47:16
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 09:47:52
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 09:48:17
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 09:48:45
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 09:49:11
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 09:49:37
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 09:50:02
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 09:50:24
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 09:50:47
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 09:51:20
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:32:33
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:34:47
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:35:13
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:35:39
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:36:09
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:36:36
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:37:04
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:37:31
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:38:04
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:38:38
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:39:05
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:39:30
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:39:56
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:40:20
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:40:46
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:41:36
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:42:10
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-04 10:50:12
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-04 10:51:59
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-04 10:52:24
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-04 10:52:50
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-04 10:53:12
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-04 10:53:35
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-04 10:54:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-04 10:54:28
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-04 10:54:57
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-04 10:55:24
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-04 10:55:48
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-27 14:05:49
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-27 14:07:08
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-27 14:07:30
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-27 14:07:54
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-27 14:08:21
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-27 14:08:44
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-27 14:09:06
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-27 14:09:30
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-27 14:09:55
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-27 14:10:20
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-27 14:10:45
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-27 14:11:22
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-27 14:11:47
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-27 14:12:16
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-08-31 11:53:54
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-08-31 11:55:37
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-08-31 11:56:02
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-08-31 11:56:25
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-08-31 11:56:54
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-08-31 11:57:26
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-08-31 11:58:07
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-08-31 11:58:44
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-08-31 11:59:10
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-08-31 11:59:36
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-08-31 12:00:02
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-08-31 12:00:27
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-08-31 12:00:55
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:37:30
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:38:01
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:38:26
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:38:51
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:39:17
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:39:42
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:40:19
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:40:43
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:41:10
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:41:34
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:42:05
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:42:32
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:42:58
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:43:24
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:43:52
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:44:18
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:44:43
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:45:10
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:45:36
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:46:04
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:46:35
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:47:03
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-11-13 08:43:30
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-11-13 08:44:17
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-11-13 08:44:46
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-11-13 08:45:13
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-11-13 08:45:37
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-11-13 08:45:59
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-11-13 08:46:29
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-11-13 08:46:53
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-11-13 08:47:18
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-11-13 08:47:50
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-11-13 08:48:14
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-11-13 08:48:37
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-11-13 08:49:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-11-13 08:49:31
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-11-13 08:49:54
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-11-13 08:50:16
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-12-05 09:56:52
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-12-05 09:57:28
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-12-05 09:57:53
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-12-05 09:58:18
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-12-05 09:58:43
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-12-05 09:59:07
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-12-05 09:59:59
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-12-05 10:00:24
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-12-05 10:00:50
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-12-05 10:01:15
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-12-05 10:01:43
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-03-06 10:19:21
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-03-06 10:19:46
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-03-06 10:20:58
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-03-06 10:21:27
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-03-06 10:21:55
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-03-06 10:22:18
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-03-06 10:22:39
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-03 13:19:39
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-03 13:20:39
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-03 13:21:54
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-03 13:22:30
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-03 13:23:17
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-03 13:23:59
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-03 13:24:35
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-03 13:25:06
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-03 13:25:34
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-03 13:26:04
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-03 13:26:30
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-12 14:34:09
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-12 14:35:41
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-12 14:36:10
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-12 14:36:31
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-12 14:36:55
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-12 14:37:17
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-12 14:37:41
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-12 14:38:03
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-12 14:38:25
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-12 14:38:47
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-12 14:39:12
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-12 14:39:35
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-12 14:39:57
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-12 14:40:24
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-12 14:40:47

<-- Обратно към поръчката