Филтрирай по:

Тип на поръчката:Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-Чирпан"ЕООД за отделение по хемодиализа

Договор №: 1 От: 2018-01-18

Контрагент: Фаркол АД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 20822.52 лв.

Пояснение:

Договора е сключен по Позиция №2 - Доставка на лекарствени продукти извън позитивния списък


ПубликацияДата
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 10:35:16
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 10:36:34
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 10:36:54
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 10:37:14
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 10:37:36
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 10:38:01
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 10:38:24
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 10:38:47
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 10:39:10
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 10:39:30
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 10:39:51
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 10:40:12
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 10:40:35
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 10:41:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 10:41:23
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 10:41:44
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 10:42:06
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 10:42:25
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 10:42:47
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-05-11 10:43:06
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:49:29
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:50:16
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:50:41
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:51:05
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:51:32
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:51:59
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:52:22
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:52:44
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:53:23
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:53:52
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:54:18
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:54:41
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-06-06 14:55:07
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-04 11:00:40
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-04 11:01:17
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-04 11:01:43
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-04 11:02:03
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-04 11:02:22
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-04 11:02:45
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-04 11:03:13
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-04 11:03:36
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-27 14:13:32
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-27 14:14:13
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-27 14:14:33
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-27 14:14:55
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-27 14:15:15
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-27 14:15:36
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-27 14:16:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-27 14:16:20
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-27 14:16:41
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-27 14:17:02
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-27 14:17:23
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-27 14:17:43
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-07-27 14:18:06
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-08-31 12:04:25
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-08-31 12:13:14
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-08-31 12:13:37
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-08-31 12:14:02
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-08-31 12:14:28
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-08-31 12:14:50
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-08-31 12:15:12
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-08-31 12:15:37
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-08-31 12:16:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-08-31 12:16:21
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-08-31 12:16:46
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:50:56
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:52:07
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:52:33
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:52:52
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:53:15
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:53:34
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:53:56
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:54:15
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:54:35
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:54:59
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:55:20
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:55:47
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:56:08
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:56:26
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:56:47
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:57:07
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:57:26
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:57:48
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-10-04 08:58:14
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-11-13 08:51:52
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-11-13 08:52:26
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-11-13 08:52:50
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-11-13 08:53:22
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-11-13 08:53:47
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-11-13 08:54:08
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-11-13 08:54:29
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-12-05 10:08:13
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-12-05 10:08:48
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-12-05 10:09:12
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-12-05 10:09:52
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-12-05 10:10:17
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-12-05 10:10:49
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-12-05 10:11:10
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-12-05 10:11:32
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2018-12-05 10:11:53
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-03-06 10:13:07
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-03-06 10:16:01
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-03-06 10:16:39
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-03-06 10:17:11
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-03-06 10:17:35
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-03-06 10:18:03
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-03 13:32:04
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-03 13:36:25
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-03 13:37:32
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-03 13:37:59
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-03 13:38:36
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-03 13:39:04
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-03 13:39:27
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-03 13:39:51
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-03 13:40:14
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-12 14:44:50
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-12 14:45:35
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-12 14:45:55
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-12 14:46:13
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-12 14:46:31
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-12 14:46:48
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-12 14:47:09
Плащане по Договор №: 1 От: 2018-01-18 2019-04-12 14:47:28

<-- Обратно към поръчката