Филтрирай по:

Тип на поръчката:Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Чирпан" ЕООД

Договор №: 1 От: 2019-01-18

Контрагент: Фаркар АД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 152892.31 лв.

Пояснение:

Поз. 1 Доставка на лекарствени продукти по позитивния списък


ПубликацияДата
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:03:34
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:05:17
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:05:47
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:06:18
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:06:41
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:07:06
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:07:34
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:07:55
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:08:17
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:08:41
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:09:05
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:09:30
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:09:52
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:10:18
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:10:41
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:11:03
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:11:24
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:11:46
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:12:10
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:12:32
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:13:01
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:13:23
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:13:45
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:14:06
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:14:28
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:14:50
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:15:13
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:15:36
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 13:52:41
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 13:53:52
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 13:54:25
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 13:54:55
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 13:55:26
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 13:55:53
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 13:56:19
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 13:56:56
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 13:57:26
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 13:57:50
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 13:58:18
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 13:58:47
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 13:59:15
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 13:59:43
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:00:12
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:00:39
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:01:06
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:01:34
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:02:05
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:02:29
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:02:55
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:03:23
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:03:52
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:04:22
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:04:46
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:05:13
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:05:36
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:06:07
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:06:39
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:07:06
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-07-29 14:54:02
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-07-29 14:56:03
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-07-29 14:56:30
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-07-29 14:56:54
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-07-29 14:57:16
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-07-29 14:57:41
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-07-29 14:58:07
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-07-29 14:58:30
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-07-29 14:58:55
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-07-29 14:59:19
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-08-28 15:01:08
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-08-28 15:01:50
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-08-28 15:02:39
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-08-28 15:03:03
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-08-28 15:03:32
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-08-28 15:03:54
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-08-28 15:04:18
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-08-28 15:04:41
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-08-28 15:05:04
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-08-28 15:05:27
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-08-28 15:05:50
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-08-28 15:06:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-09-11 10:26:47
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-09-11 10:27:51
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-09-11 10:28:17
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-09-11 10:28:44
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-09-11 10:29:08
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-09-11 10:29:31
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-09-11 10:29:57
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-09-11 10:30:20
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-09-11 10:30:44
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-09-11 10:31:05
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-09-11 10:31:28
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-09-11 10:31:51
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-10-01 14:05:05
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-10-01 14:05:42
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-10-01 14:06:07
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-10-01 14:06:30
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-10-01 14:06:55
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-10-01 14:07:18
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-10-01 14:07:42
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-10-01 14:08:05
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-10-01 14:08:28
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-10-31 15:36:42
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-10-31 15:37:32
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-11-04 11:31:56
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-11-04 11:33:49
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-11-04 11:34:18
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-11-04 11:34:47
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-11-04 11:35:34
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-11-04 11:36:03
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-11-04 11:36:35
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-11-04 11:37:06
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-12-11 10:11:04
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-12-11 10:12:15
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-12-11 10:12:37
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-12-11 10:13:04
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-12-11 10:15:02
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-12-11 10:16:55
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-12-11 10:17:34
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-12-11 10:18:12
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-12-11 10:18:48
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-12-11 10:19:20
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-12-11 10:19:56
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-12-31 11:08:13
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-12-31 11:08:43
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-12-31 11:09:08
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-12-31 11:09:31
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-12-31 11:09:57
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-12-31 11:10:31
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-12-31 11:10:56
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 07:50:10
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 07:51:42
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 07:52:27
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 07:53:24
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 07:54:06
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 07:54:52
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 07:55:34
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 07:55:58
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 07:56:43
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 07:57:11
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 07:57:40
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 07:58:10
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 07:58:39
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 07:59:23
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 07:59:52
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 08:00:21
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 08:00:48

<-- Обратно към поръчката