Филтрирай по:

Тип на поръчката:Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Чирпан" ЕООД

Договор №: 1 От: 2019-01-18

Контрагент: Фаркар АД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 21578.79 лв.

Пояснение:

Поз.2 Доставка на лекарствени продукти извън позитивния списък


ПубликацияДата
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:17:03
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:17:52
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:18:22
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:19:04
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:19:25
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:19:42
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:20:02
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:20:23
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:20:41
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:20:57
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:21:24
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:21:41
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:21:58
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:22:17
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:22:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:22:56
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:23:18
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:23:38
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:26:25
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:26:57
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:27:17
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:27:35
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:27:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:28:11
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:28:29
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-04-15 09:28:47
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:11:31
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:12:19
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:12:46
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:13:06
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:13:25
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:13:50
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:14:11
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:14:38
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:15:03
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:15:23
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:15:45
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:16:12
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:16:34
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:16:56
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:17:17
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:17:40
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:18:03
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-06-27 14:18:25
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-07-29 15:00:54
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-07-29 15:01:20
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-07-29 15:01:42
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-07-29 15:02:05
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-07-29 15:02:28
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-07-29 15:02:48
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-07-29 15:03:09
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-08-28 15:11:30
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-08-28 15:12:11
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-08-28 15:12:31
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-08-28 15:12:51
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-08-28 15:13:19
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-08-28 15:13:43
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-08-28 15:14:05
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-08-28 15:14:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-08-28 15:14:48
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-09-11 10:33:38
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-09-11 10:34:13
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-09-11 10:34:48
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-09-11 10:35:11
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-09-11 10:35:30
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-09-11 10:35:47
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-09-11 10:36:08
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-09-11 10:36:28
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-09-11 10:36:49
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-09-11 10:37:11
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-09-11 10:37:30
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-10-01 14:09:52
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-10-01 14:10:23
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-10-01 14:10:48
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-10-01 14:11:08
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-10-01 14:11:32
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-10-01 14:12:05
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-10-01 14:12:30
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-10-31 15:34:46
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-11-04 11:42:58
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-11-04 11:44:14
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-11-04 11:44:49
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-11-04 11:45:14
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-11-04 11:45:37
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-11-04 11:46:20
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-11-04 11:46:44
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-11-04 11:47:12
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-11-04 11:47:35
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-12-11 10:22:15
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-12-11 10:22:53
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-12-11 10:23:17
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-12-11 10:23:56
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-12-11 10:24:30
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-12-11 10:25:09
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-12-11 10:25:52
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-12-31 11:12:20
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-12-31 11:12:43
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-12-31 11:13:02
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2019-12-31 11:13:37
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 08:05:29
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 08:06:11
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 08:06:49
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 08:07:25
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 08:08:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 08:08:38
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 08:09:13
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 08:09:52
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 08:10:29
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 08:11:13
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 08:11:47
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 08:12:20
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 08:12:57
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 08:13:30
Плащане по Договор №: 1 От: 2019-01-18 2020-02-04 08:14:08

<-- Обратно към поръчката