Филтрирай по:

Тип на поръчката:Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Чирпан ЕООД

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-05-03 14:53:29
№ 20180503KMdj240678

Описание:Документи
04332018031505_ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ.rar
45032018080905_espd-request.zip

ПубликацияДата
Съобщение 2018-05-18 10:00:00
Съобщение 2018-05-30 13:30:00
Протокол № 1 2018-06-15 11:10:00
Протокол № 2 2018-06-15 11:15:00
Решение за класиране и избор на изпълнител 2018-06-15 11:15:00
Обявление за прекратена позиция 2018-06-15 15:25:00
Обявление за възложена поръчка 2018-07-27 11:55:00
Договори с фирма изпълнител 2018-07-27 12:35:00
Обявление за възложена поръчка 2018-07-30 09:40:00
Договори с фирма изпълнител 2018-07-30 09:40:00
Обявление за възложена поръчка 2018-07-30 14:20:00
Договори с фирма изпълнител 2018-07-30 15:25:00
Обявление за възложена поръчка 2018-07-30 15:45:00
Обявление за възложена поръчка 2018-07-31 11:00:00
Договори с фирма изпълнител 2018-07-31 11:00:00
Обявление за възложена поръчка 2018-07-31 11:05:00
Договори с фирма изпълнител 2018-07-31 11:50:00
Обявление за възложена поръчка 2018-07-31 14:35:00
Договори с фирма изпълнител 2018-07-31 14:35:00
Договор № 5/5 От дата: 2018-07-06 2018-07-30 11:50:00
Плащане по договор №: 5/5 От дата: 2018-07-06 2018-12-05 09:50:31
Плащане по договор №: 5/5 От дата: 2018-07-06 2018-12-05 09:51:18
Договор № 3/1 От дата: 2018-07-06 2018-07-27 09:00:00
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2018-07-06 2018-09-11 11:24:37
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2018-07-06 2018-09-11 11:25:09
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2018-07-06 2018-10-03 15:09:38
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2018-07-06 2018-10-03 15:10:03
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2018-07-06 2018-11-13 08:19:36
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2018-07-06 2018-11-13 08:20:51
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2018-07-06 2018-11-13 08:21:59
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2018-07-06 2018-11-13 08:22:37
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2018-07-06 2018-11-13 08:23:01
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2018-07-06 2018-11-13 08:23:25
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2018-07-06 2018-11-13 08:23:48
Договор № 5/12 От дата: 2018-07-06 2018-07-30 09:00:00
Плащане по договор №: 5/12 От дата: 2018-07-06 2018-09-11 11:29:01
Договор № 3/2 От дата: 2018-07-06 2018-07-27 09:00:00
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2018-07-06 2018-09-11 11:26:01
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2018-07-06 2018-10-03 15:16:25
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2018-07-06 2018-11-13 08:25:23
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2018-07-06 2018-11-13 08:26:08
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2018-07-06 2018-11-13 08:26:39
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2018-07-06 2018-11-13 08:27:11
Договор № 3/3 От дата: 2018-07-06 2018-07-27 09:00:00
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2018-07-06 2018-09-11 11:33:50
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2018-07-06 2018-09-11 11:34:13
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2018-07-06 2018-10-03 15:17:15
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2018-07-06 2018-11-13 08:28:16
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2018-07-06 2018-11-13 08:28:39
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2018-07-06 2018-11-13 08:28:58
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2018-07-06 2018-11-13 08:29:30
Договор № 3/7 От дата: 2018-07-06 2018-07-27 09:00:00
Плащане по договор №: 3/7 От дата: 2018-07-06 2018-09-11 11:35:00
Плащане по договор №: 3/7 От дата: 2018-07-06 2018-10-03 15:17:00
Плащане по договор №: 3/7 От дата: 2018-07-06 2018-11-13 08:31:05
Договор № 3/9 От дата: 2018-07-06 2018-07-27 09:00:00
Плащане по договор №: 3/9 От дата: 2018-07-06 2018-09-11 11:36:37
Плащане по договор №: 3/9 От дата: 2018-07-06 2018-10-03 15:18:36
Договор № 4/4 От дата: 2018-07-06 2018-07-30 09:00:00
Плащане по договор №: 4/4 От дата: 2018-07-06 2018-09-11 11:31:01
Плащане по договор №: 4/4 От дата: 2018-07-06 2018-09-11 11:31:31
Плащане по договор №: 4/4 От дата: 2018-07-06 2018-10-03 15:04:58
Плащане по договор №: 4/4 От дата: 2018-07-06 2018-10-03 15:05:36
Плащане по договор №: 4/4 От дата: 2018-07-06 2018-10-03 15:06:05
Плащане по договор №: 4/4 От дата: 2018-07-06 2018-12-05 09:42:07
Плащане по договор №: 4/4 От дата: 2018-07-06 2018-12-05 09:42:45
Плащане по договор №: 4/4 От дата: 2018-07-06 2019-03-06 10:09:21
Договор № 4/6 От дата: 2018-07-06 2018-07-30 09:00:00
Плащане по договор №: 4/6 От дата: 2018-07-06 2018-09-11 11:32:20
Плащане по договор №: 4/6 От дата: 2018-07-06 2018-10-03 15:06:58
Плащане по договор №: 4/6 От дата: 2018-07-06 2018-12-05 09:43:54
Плащане по договор №: 4/6 От дата: 2018-07-06 2019-03-06 10:10:03
Договор № 6/8 От дата: 2018-07-06 2018-07-30 09:00:00
Плащане по договор №: 6/8 От дата: 2018-07-06 2018-12-05 09:35:39
Плащане по договор №: 6/8 От дата: 2018-07-06 2018-12-05 09:36:40
Договор № 6/11 От дата: 2018-07-06 2018-07-30 09:00:00
Плащане по договор №: 6/11 От дата: 2018-07-06 2018-09-11 11:23:06
Плащане по договор №: 6/11 От дата: 2018-07-06 2018-10-03 15:08:28
Плащане по договор №: 6/11 От дата: 2018-07-06 2018-12-05 09:40:32
Договор № 7/10 От дата: 2018-07-06 2018-07-31 09:00:00
Плащане по договор №: 7/10 От дата: 2018-07-06 2019-01-03 14:20:27
Договор № 8/13 От дата: 2018-07-06 2018-07-31 09:00:00
Плащане по договор №: 8/13 От дата: 2018-07-06 2018-09-11 11:30:00
Плащане по договор №: 8/13 От дата: 2018-07-06 2018-12-05 09:49:04
Договор № 9/14 От дата: 2018-07-06 2018-07-31 09:00:00
Плащане по договор №: 9/14 От дата: 2018-07-06 2018-09-11 11:27:37
Плащане по договор №: 9/14 От дата: 2018-07-06 2018-11-13 08:32:32
Плащане по договор №: 9/14 От дата: 2018-07-06 2019-03-06 10:07:55
Плащане по договор №: 9/14 От дата: 2018-07-06 2019-03-06 10:08:26

<-- Обратно към поръчки