Филтрирай по:

Тип на поръчката:Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ - Чирпан" ЕООД

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-05-10 11:41:36
№ 20190508pjlm274679

Описание:Документи
51202019101105_Решение за откриване.pdf
51392019101105_Обявление.pdf
52092019101105_Документация.pdf
57392019101105_Декларации.docx
58422019101105_ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.rar
58562019101105_ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - ЦЕНОВА ОФЕРТА.rar
59232019101105_espd-request.zip

ПубликацияДата
Отваряне на ценови оферти 2019-06-13 11:40:00
Решение за избор на изпълнител 2019-07-05 14:45:00
Протокол № 1 2019-07-05 14:45:00
Протокол № 2 2019-07-05 14:50:00
Частично прекратяване 2019-07-05 14:50:00
Обявление за възложена поръчка 2019-08-12 14:15:00
Договори 2019-08-12 14:35:00
Договор № 3/1 От дата: 2019-07-29 2019-08-12 14:50:00
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2019-07-29 2019-10-01 14:01:49
Договор № 3/3 От дата: 2019-07-29 2019-08-12 14:50:00
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2019-07-29 2019-10-01 14:02:40
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2019-07-29 2019-10-01 14:03:00
Договор № 3/4 От дата: 2019-07-29 2019-08-12 14:50:00
Плащане по договор №: 3/4 От дата: 2019-07-29 2019-10-01 14:03:42
Договор № 3/15 От дата: 2019-07-29 2019-08-12 14:50:00
Договор № 4/2 От дата: 2019-07-30 2019-08-12 14:50:00
Плащане по договор №: 4/2 От дата: 2019-07-30 2019-10-01 13:55:22
Плащане по договор №: 4/2 От дата: 2019-07-30 2019-10-01 13:56:02
Плащане по договор №: 4/2 От дата: 2019-07-30 2019-10-01 13:56:36
Договор № 5/5 От дата: 2019-07-30 2019-08-12 14:50:00
Договор № 6/6 От дата: 2019-07-30 2019-08-12 14:50:00
Плащане по договор №: 6/6 От дата: 2019-07-30 2019-10-01 13:59:18
Плащане по договор №: 6/6 От дата: 2019-07-30 2019-10-01 13:59:48
Договор № 6/12 От дата: 2019-07-30 2019-08-12 14:50:00
Плащане по договор №: 6/12 От дата: 2019-07-30 2019-10-01 14:00:39
Договор № 7/7 От дата: 2019-07-30 2019-08-12 14:50:00
Плащане по договор №: 7/7 От дата: 2019-07-30 2019-10-01 13:54:40
Договор № 8/8 От дата: 2019-07-30 2019-08-12 14:50:00
Договор № 8/11 От дата: 2019-07-30 2019-08-12 14:50:00
Плащане по договор №: 8/11 От дата: 2019-07-30 2019-10-01 13:57:24
Плащане по договор №: 8/11 От дата: 2019-07-30 2019-10-01 13:58:14
Договор № 9/10 От дата: 2019-07-30 2019-08-12 14:50:00
Договор № 10/13 От дата: 2019-07-30 2019-08-12 14:50:00
Договор № 11/14 От дата: 2019-07-30 2019-08-12 14:50:00
Плащане по договор №: 11/14 От дата: 2019-07-30 2019-08-28 15:30:42
Плащане по договор №: 11/14 От дата: 2019-07-30 2019-08-28 15:31:44

<-- Обратно към поръчки