Филтрирай по:

Тип на поръчката:Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Екип

РАБОТИ ПО ДОГОВОР СЪС ЗДРАВНАТА КАСА, КАКТО И ИЗВЪРШВА ПРЕГЛЕДИ, КОНСУЛТАЦИИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ:
Д-р Малина Марчовска – началник на отделението, специалист вътрешни болести, ехографист, разчитане на ЕКГ
Д-р Мария Якова - специалист вътрешни болести, ехографист, разчитане на ЕКГ
Д-р Иван Тодоров – ехографист
Д-р Мария Бойчева - началник на отделение за хемодиализа, специалист вътрешни болести и нефрология, ехографист
Д-р Димитър Попов – специалист вътрешни болести и пулмология
Д-р Кирил Кокаличев – специалист вътрешни болести и кардиологияХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ:
Д-р Живко Паунов - началник на отделението, специалист хирург, ехографист, ендоскопист
Доц, Д-р Васил Тричков - специалист хирург, ехографист, ендоскопист
Д-р Барри Алуин – специалист хирург
Д-р Костадин Георгиев – специалист хирург
Д-р Зоя Гюрова – специалист анестезиология и интензивно лечение
Д-р Вътьо Вътев - специалист анестезиология и интензивно лечение
Д-р Евгений Динев - специалист анестезиология и интензивно лечениеАКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ:
Д-р Любомир Бижев - началник на отделението, специалист акушер-гинеколог
Д-р Неделчо Тотев - специалист акушер-гинеколог, ехографист
Д-р Христина Канджарова - специалист акушер-гинеколог
Д-р Минка Еремиева - специалист акушер-гинеколог, ехографистНЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
Д-р Илиана Илиева-началник на отделението, специалист нервни болести, извършва доплер
Д-р Мариана Дешева - специалист нервни болести, извършва доплер
Д-р Емил Загоров – специализиращ НБ

ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ:
Д-р Цветана Митева - началник на отделението, специалист детски болести с опит в детската неврология и неонатология
Д-р Станка Богданова - специалист детски болести
Д-р Мария Званчева - специалист детски болести

РЕНТГЕНОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ:
Д-р Румяна Явузларова - началник на отделението, специалист рентгенолог, скенерист, ехографист
Д-р Димитър Димитров - специалист рентгенолог, скенерист, ехографист

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ:
Д-р Атанас Тодоров – специалист по физиотерапия и рехабилитация
Д-р Симона Съйкова Цветкова - специалист по физиотерапия и рехабилитацияКЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ:
Д-р Виолета Денчева – специалист клинична лаборатория

ХЕМОДИАЛИЗНО ЗВЕНО
Д-р Мария Бойчева - началник на отделението, специалист вътрешни болести и нефрология, ехографист
Д-р Димитър Драгийски