Филтрирай по:

Тип на поръчката:Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Чирпан" ЕООД

Договор №: 1 От: 2020-01-17

Контрагент: Фаркол АД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 110731.32 лв.

Пояснение:

поз. 1 - Доставка на лекарства по позитивния списък


ПубликацияДата
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-03-19 10:41:26
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-03-19 10:44:18
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-03-19 10:44:47
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-03-19 10:45:13
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-03-19 10:45:36
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-03-19 10:50:50
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-03-19 10:51:25
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-03-19 10:51:55
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-03-19 10:52:23
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-04-20 11:05:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-04-20 11:05:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-04-20 11:05:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-04-20 11:10:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-04-20 11:10:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-04-20 11:15:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-04-20 11:15:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-04-20 11:15:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-04-20 11:20:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-04-20 11:20:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-04-20 11:20:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-04-20 11:20:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-04-20 11:20:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-04-20 11:25:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-04-20 11:25:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-04-20 11:25:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-04-20 11:25:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-04-20 11:30:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-04-20 11:30:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-04-20 11:30:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-04-20 11:30:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-04-20 11:35:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-04-20 11:35:00
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-05-19 11:42:29
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-05-19 11:43:27
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-05-19 11:55:37
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-05-19 11:56:16
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-05-19 12:03:25
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-05-19 12:07:01
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-05-19 12:07:25
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-05-19 12:08:24
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-05-19 12:08:56
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-05-19 12:09:25
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-05-19 12:09:48
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-05-19 12:10:11
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-05-19 12:10:33
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-05-19 12:10:56
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-05-19 12:11:16
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-05-19 12:11:35
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-05-19 12:11:58
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-05-19 12:12:23
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-05-19 12:12:54
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-05-19 12:13:19
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-05-19 12:13:44
Плащане по Договор №: 1 От: 2020-01-17 2020-05-19 12:14:08

<-- Обратно към поръчката