Филтрирай по:

Тип на поръчката:Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Чирпан" ЕООД

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-10-29 14:40:15
№ 20191029OkLo299240

Описание:Документи
47042019291410_Решение.pdf
47232019291410_Обявление.pdf
47402019291410_Документация.pdf
47512019291410_Образци и декларации.docx
48162019291410_Техн.специф.лекарства поз.1.xls
48282019291410_Техн.специф.лекарства поз.2.xls
48382019291410_Техн.специф.лекарства поз.3.xls
48522019291410_espd-request.zip

ПубликацияДата
Отваряне на ценови оферти 2019-11-28 10:10:00
Протокол № 1 2019-12-20 08:25:00
Протокол № 2 2019-12-20 09:00:00
Решение за избор на изпълнител 2019-12-20 09:05:00
Обявление за възложена поръчка 2020-02-03 13:55:00
Договор Фаркол АД 2020-02-03 09:00:00
Договор Софарма Трейдинг АД 2020-02-03 08:55:00
Договор № 1 От дата: 2020-01-17 2020-02-03 10:50:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-03-19 10:41:26
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-03-19 10:44:18
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-03-19 10:44:47
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-03-19 10:45:13
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-03-19 10:45:36
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-03-19 10:50:50
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-03-19 10:51:25
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-03-19 10:51:55
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-03-19 10:52:23
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-04-20 11:05:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-04-20 11:05:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-04-20 11:05:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-04-20 11:10:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-04-20 11:10:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-04-20 11:15:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-04-20 11:15:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-04-20 11:15:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-04-20 11:20:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-04-20 11:20:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-04-20 11:20:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-04-20 11:20:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-04-20 11:20:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-04-20 11:25:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-04-20 11:25:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-04-20 11:25:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-04-20 11:25:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-04-20 11:30:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-04-20 11:30:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-04-20 11:30:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-04-20 11:30:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-04-20 11:35:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-04-20 11:35:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-05-19 11:42:29
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-05-19 11:43:27
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-05-19 11:55:37
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-05-19 11:56:16
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-05-19 12:03:25
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-05-19 12:07:01
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-05-19 12:07:25
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-05-19 12:08:24
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-05-19 12:08:56
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-05-19 12:09:25
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-05-19 12:09:48
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-05-19 12:10:11
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-05-19 12:10:33
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-05-19 12:10:56
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-05-19 12:11:16
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-05-19 12:11:35
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-05-19 12:11:58
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-05-19 12:12:23
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-05-19 12:12:54
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-05-19 12:13:19
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-05-19 12:13:44
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-05-19 12:14:08
Договор № 1 От дата: 2020-01-17 2020-02-03 10:25:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-03-19 10:54:21
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-03-19 10:54:53
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-03-19 10:55:18
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-03-19 10:55:43
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-03-19 10:56:07
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-04-20 11:40:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-04-20 11:40:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-04-20 11:40:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-04-20 11:45:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-04-20 11:45:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-05-19 12:15:56
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-05-19 12:16:22
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-05-19 12:16:42
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-05-19 12:17:06
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-05-19 12:17:27
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-05-19 12:17:55
Плащане по договор №: 1 От дата: 2020-01-17 2020-05-19 12:18:18

<-- Обратно към поръчки