Филтрирай по:

Тип на поръчката:Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ-Чирпан"ЕООД

Тип поръчка:

Дата: 2014-09-23 11:08:14
№ 20140919EsoA36094

Описание:

Обществената поръчка е с предмет доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ-Чирпан"ЕООД извършвани  на  периодични доставки след заявки от възложителя. 


Документи
ПУБЛИКУВАНО НА 23.09.2014 год.rar

ПубликацияДата
Документация по решение за промяна 2014-10-06 22:22:00
Отваряне на ценови оферти 2014-11-24 17:05:00
Протокол 1 2014-11-24 12:25:00
Решение за класиране на изпълнител 2014-12-13 11:30:00
Договор № 1 От дата: 2015-01-07 2015-01-14 15:45:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-04-15 11:19:08
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-04-15 11:20:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-04-15 11:20:40
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-04-15 11:21:10
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-04-15 11:21:42
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-04-15 11:22:11
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-04-15 11:22:45
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-04-15 11:23:16
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-04-15 11:23:51
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-04-15 11:24:22
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-04-15 11:24:55
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-04-15 11:25:25
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 09:32:33
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 09:37:08
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 09:37:40
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 09:38:14
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 09:38:48
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 09:39:26
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 09:40:05
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 09:40:45
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 09:41:15
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 09:41:43
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 09:42:14
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 09:42:50
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 09:43:19
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 09:43:51
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 09:44:21
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 09:44:50
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 09:45:23
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 09:45:54
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 09:46:23
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 09:47:01
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 09:47:29
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 09:47:58
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 09:48:32
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 09:49:01
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 09:49:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 09:49:59
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 09:51:41
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 09:58:54
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 10:00:05
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 10:00:35
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 10:01:08
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 10:01:37
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 10:02:06
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 10:02:42
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 10:03:51
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 10:04:22
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 10:04:50
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 10:05:19
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 10:05:51
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 10:06:24
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 10:07:02
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 10:07:33
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 10:08:05
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 10:08:32
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 10:09:02
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 10:09:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 10:10:07
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 10:10:36
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-05-12 10:11:04
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:16:55
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:21:03
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:21:37
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:22:08
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:22:40
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:23:09
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:23:40
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:24:13
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:24:44
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:25:36
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:26:04
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:26:34
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:27:23
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:27:54
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:28:27
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:29:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:29:31
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:33:58
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:34:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:34:58
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:35:29
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:35:59
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:36:31
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:37:01
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:37:35
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:38:06
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:38:35
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:39:08
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:39:38
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:40:14
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:40:51
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:41:19
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:41:53
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-06-10 09:42:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-07-13 08:21:08
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-07-13 08:22:42
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-07-13 08:23:16
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-07-13 08:23:54
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-07-13 08:24:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-07-13 08:24:59
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-07-13 08:25:31
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-07-13 08:26:02
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:28:19
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:29:23
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:29:55
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:30:28
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:30:55
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:31:29
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:31:59
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:32:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:33:02
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:33:28
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:34:41
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:35:08
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:35:37
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:36:04
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:36:37
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:37:08
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:37:37
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:38:34
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:39:01
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:39:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:39:58
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:40:34
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:41:04
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:41:31
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:42:01
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:42:31
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:42:59
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:43:31
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:44:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-08-19 13:44:33
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-10-06 14:49:15
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-10-06 14:50:27
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-10-06 14:51:16
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-10-06 14:52:58
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-10-06 14:53:35
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-10-06 14:54:09
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-10-06 14:54:46
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-10-06 14:55:14
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-10-06 14:55:48
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-10-06 14:56:42
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-10-06 14:57:18
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-10-06 14:57:51
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-10-06 14:58:23
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-10-06 14:58:55
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-10-06 14:59:26
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-10-06 14:59:57
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-10-06 15:00:27
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-10-06 15:01:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-10-06 15:01:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-10-06 15:02:02
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-10-06 15:02:36
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-10-06 15:03:09
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-10-06 15:03:39
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-10-06 15:04:15
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-11-06 10:03:10
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-11-06 10:06:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-11-06 10:07:03
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-11-06 10:07:33
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-11-06 10:08:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-11-06 10:08:26
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-11-06 10:25:31
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-11-06 10:26:05
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-11-06 10:26:33
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-11-06 10:27:06
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-11-06 10:27:32
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-11-06 10:28:01
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-11-06 10:28:29
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-11-06 10:28:56
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-11-06 10:29:24
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-11-06 10:29:54
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-11-06 10:30:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-11-06 10:31:01
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-11-06 10:31:52
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-11-06 10:32:24
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-11-06 10:32:58
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-11-06 10:33:28
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-11-06 10:33:58
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-11-06 10:34:25
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-12-11 09:40:13
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-12-11 09:41:01
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-12-11 09:41:28
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-12-11 09:41:59
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-12-11 09:42:27
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-12-11 09:42:56
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-12-11 09:43:24
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-12-11 09:43:52
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-12-11 09:44:18
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-12-11 09:44:42
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-12-11 09:46:37
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-12-11 09:47:02
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2015-12-11 09:47:27
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-01-07 10:18:57
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-01-07 10:26:20
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-01-07 10:26:45
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-01-07 10:27:15
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-01-07 10:27:41
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-01-07 10:28:11
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-01-07 10:28:39
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-01-07 10:29:07
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-01-07 10:29:35
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-01-07 10:30:03
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-01-07 10:30:31
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-01-07 10:31:20
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-01-07 10:31:46
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-01-07 10:32:20
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-01-07 10:32:46
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-01-07 10:33:23
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-01-07 10:33:50
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-01-07 10:34:18
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-01-07 10:34:43
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-01-07 10:35:18
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-02-10 08:26:43
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-02-10 08:27:41
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-02-10 08:28:56
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-02-10 08:29:28
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-02-10 08:29:57
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-02-10 08:30:32
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-02-10 08:31:05
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-02-10 08:31:35
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-02-10 08:32:06
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-02-10 08:32:40
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-02-10 08:33:13
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-02-10 08:33:45
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-02-10 08:34:15
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-02-10 08:34:41
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-02-10 08:35:08
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-02-10 08:35:33
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-02-10 08:36:06
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-02-10 08:36:40
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-02-10 08:37:36
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-02-10 08:38:12
Плащане по договор №: 1 От дата: 2015-01-07 2016-02-10 08:38:40
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ-Чирпан"ЕООД 2015-01-14 12:55:02
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ-Чирпан"ЕООД 2015-01-14 12:58:33

<-- Обратно към поръчки