Филтрирай по:

Тип на поръчката:Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медикаменти 2013 г.

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-09-18 11:45:00
№ 20141118ukGf53172

Описание:ПубликацияДата
Информация за изпълнен договор с Фаркол АД 2015-01-20 11:35:00
Информация за изпълнен договор със Софарма Трейдинг АД 2015-01-20 11:45:00
Договор № 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 11:55:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 12:10:32
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 12:17:16
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 13:17:56
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 13:20:46
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 13:22:03
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 13:22:45
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 13:27:13
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 13:27:59
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 13:38:09
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 13:38:53
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 13:45:47
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 13:46:31
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 13:47:20
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 13:48:02
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 13:48:49
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 13:49:35
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 13:52:37
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 13:53:26
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 13:54:17
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 13:54:58
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 13:55:37
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 13:56:17
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 13:57:06
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 13:57:42
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 13:58:25
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:00:14
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:06:40
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:07:11
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:08:09
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:08:43
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:10:59
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:11:39
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:12:41
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:14:37
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:15:27
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:16:30
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:17:17
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:17:59
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:18:41
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:19:28
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:31:38
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:32:36
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:33:27
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:34:14
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:34:50
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:36:15
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:36:52
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:37:28
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:38:03
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:38:36
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:39:09
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:50:34
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:51:14
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:51:53
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:52:32
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 14:53:09
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 15:00:34
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 15:01:45
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 15:05:13
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 15:05:55
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 15:06:31
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 15:07:10
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 15:07:43
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 15:08:22
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 15:09:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 15:09:37
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 15:10:13
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 15:12:18
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 15:12:57
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 15:13:34
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 15:14:07
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 15:14:46
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 15:16:31
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 15:17:03
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 15:17:48
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 15:29:20
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 15:30:06
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 15:30:41
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 15:31:23
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 15:32:31
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 15:33:25
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:16:19
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:17:13
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:17:45
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:18:24
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:18:56
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:19:31
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:20:04
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:20:47
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:21:18
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:21:57
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:22:33
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:23:04
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:23:39
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:24:12
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:24:45
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:26:44
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:27:15
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:27:53
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:28:28
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:28:58
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:29:29
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:30:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:30:35
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:31:09
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:31:44
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:32:39
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:33:12
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:33:45
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:36:54
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:37:40
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:38:19
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:38:58
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:39:40
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:40:07
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:40:39
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:41:09
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:41:45
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:43:08
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:43:37
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:48:03
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:48:36
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:49:17
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:49:59
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:50:29
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:50:57
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:55:50
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:56:40
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:57:13
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:57:47
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:58:33
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:59:05
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 08:59:45
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:00:31
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:00:59
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:01:33
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:06:53
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:07:27
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:08:03
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:08:36
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:09:08
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:09:42
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:10:13
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:10:46
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:16:46
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:18:02
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:18:33
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:19:01
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:19:32
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:20:05
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:20:38
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:21:23
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:21:53
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:22:29
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:23:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:23:32
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:24:06
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:28:14
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:28:42
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:29:12
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:29:45
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:30:36
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:31:07
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:31:41
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:32:12
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:32:45
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:33:18
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:33:48
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:34:24
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:34:54
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:36:57
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:37:29
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:38:32
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:39:05
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:39:39
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:40:11
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:49:27
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:51:07
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 09:58:38
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:01:07
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:02:09
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:02:47
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:03:23
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:03:54
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:04:21
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:04:51
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:05:21
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:06:28
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:06:59
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:07:25
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:07:54
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:08:28
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:09:33
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:10:13
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:10:41
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:11:12
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:11:38
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:12:05
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-12-15 10:02:01
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-12-15 10:02:36
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-12-15 10:03:20
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-12-15 10:03:55
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-12-15 10:04:27
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-12-15 10:05:04
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-12-15 10:05:38
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-12-15 10:06:12
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-12-15 10:06:47
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-12-15 10:07:20
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-12-15 10:07:54
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2014-12-15 10:08:32
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 11:14:51
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 11:15:42
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 11:16:18
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 11:16:51
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 11:17:25
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 11:17:57
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 11:28:36
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 11:34:03
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 11:35:31
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 11:35:59
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 11:36:33
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 11:37:08
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 11:45:40
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 11:46:59
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 11:47:43
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 11:48:16
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 11:48:45
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 11:49:13
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 11:49:44
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 11:50:12
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 11:50:45
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 11:51:17
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 11:51:49
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 12:04:32
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 12:05:04
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 12:05:48
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 12:06:20
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 12:06:51
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 12:07:21
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 12:07:52
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 12:08:21
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 12:08:49
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-02-16 11:31:18
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-02-16 11:31:57
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-02-16 11:32:39
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-02-16 11:33:18
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-02-16 11:34:07
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-02-16 11:34:45
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-02-16 11:35:23
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-04-15 10:53:19
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-04-15 10:57:37
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-04-15 10:58:11
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-04-15 10:59:42
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-04-15 11:00:16
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-04-15 11:01:40
Плащане по договор №: 15 От дата: 2013-12-21 2015-04-15 11:02:25
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:15 2015-01-14 11:24:55
Договор № 16 От дата: 2013-12-21 2014-11-18 12:00:00
Плащане по договор №: 16 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:17:29
Плащане по договор №: 16 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:18:26
Плащане по договор №: 16 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:19:16
Плащане по договор №: 16 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:19:58
Плащане по договор №: 16 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:23:08
Плащане по договор №: 16 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:23:43
Плащане по договор №: 16 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:24:22
Плащане по договор №: 16 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:33:51
Плащане по договор №: 16 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:34:23
Плащане по договор №: 16 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:34:53
Плащане по договор №: 16 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:35:25
Плащане по договор №: 16 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:35:59
Плащане по договор №: 16 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:36:27
Плащане по договор №: 16 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:37:02
Плащане по договор №: 16 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:37:44
Плащане по договор №: 16 От дата: 2013-12-21 2014-11-19 10:38:21
Плащане по договор №: 16 От дата: 2013-12-21 2014-12-15 09:52:04
Плащане по договор №: 16 От дата: 2013-12-21 2014-12-15 09:52:50
Плащане по договор №: 16 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 11:09:07
Плащане по договор №: 16 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 11:09:46
Плащане по договор №: 16 От дата: 2013-12-21 2015-01-13 11:10:21
Плащане по договор №: 16 От дата: 2013-12-21 2015-02-16 11:21:17
Плащане по договор №: 16 От дата: 2013-12-21 2015-02-16 11:29:12
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:16 2015-01-14 11:26:08

<-- Обратно към поръчки