Филтрирай по:

Тип на поръчката:Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински консумативи

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-02-07 09:00:00
№ 20141203oHlc76847

Описание:ПубликацияДата
Договор № 1 От дата: 2014-05-23 2014-06-03 09:20:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:16:01
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:16:43
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:17:54
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:18:38
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:19:44
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:20:36
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:21:09
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:21:39
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:22:44
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:23:13
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:24:26
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:24:58
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:25:38
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:26:12
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2014-12-15 09:26:42
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2014-12-15 09:28:45
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2014-12-15 09:29:05
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2014-12-15 09:29:55
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2014-12-15 09:31:59
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2014-12-15 09:32:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-01-13 11:03:01
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-01-13 11:03:38
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-01-13 11:04:07
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-01-13 11:04:36
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-01-13 11:05:27
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-01-13 11:06:03
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-01-13 11:06:38
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-01-13 11:07:19
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-01-13 11:07:51
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-02-16 11:06:17
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-02-16 11:07:56
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-02-16 11:08:52
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-04-15 07:53:32
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-04-15 07:56:27
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-04-15 07:57:08
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-04-15 07:57:53
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-04-15 07:58:36
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-04-15 07:59:09
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-04-15 07:59:39
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-04-15 08:00:07
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-05-12 08:46:07
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-05-12 08:47:02
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-05-12 08:47:28
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-05-12 08:48:01
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-05-12 09:06:53
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-05-12 09:07:29
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-05-12 09:08:10
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-05-12 09:08:38
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-06-09 14:47:06
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-06-09 14:47:57
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-06-09 14:48:27
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-06-09 14:49:06
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-06-09 14:49:34
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-06-09 14:50:14
Плащане по договор №: 1 От дата: 2014-05-23 2015-06-09 14:58:00
Договор № 2 От дата: 2014-05-23 2014-06-03 09:20:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:27:48
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:28:34
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:29:53
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:30:31
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:31:09
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:31:44
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-05-23 2015-01-13 10:38:08
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-05-23 2015-04-15 08:01:26
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-05-23 2015-05-12 08:43:29
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-05-23 2015-05-12 08:44:05
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-05-23 2015-05-12 08:44:36
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-05-23 2015-06-09 14:36:13
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-05-23 2015-06-09 14:36:46
Договор № 3 От дата: 2014-05-23 2014-06-03 09:20:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:36:17
Плащане по договор №: 3 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:36:51
Плащане по договор №: 3 От дата: 2014-05-23 2014-12-15 09:37:26
Плащане по договор №: 3 От дата: 2014-05-23 2015-01-13 11:01:14
Плащане по договор №: 3 От дата: 2014-05-23 2015-05-12 08:42:31
Договор № 4 От дата: 2014-05-23 2014-06-03 09:20:00
Плащане по договор №: 4 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:38:49
Плащане по договор №: 4 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:39:26
Плащане по договор №: 4 От дата: 2014-05-23 2015-01-13 10:35:28
Плащане по договор №: 4 От дата: 2014-05-23 2015-05-11 13:16:55
Плащане по договор №: 4 От дата: 2014-05-23 2015-05-12 08:10:05
Плащане по договор №: 4 От дата: 2014-05-23 2015-05-12 08:36:10
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:4 2015-06-10 13:52:33
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:4 2015-06-10 13:53:17
Договор № 5 От дата: 2014-05-23 2014-06-03 09:20:00
Плащане по договор №: 5 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:40:17
Плащане по договор №: 5 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:40:50
Плащане по договор №: 5 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:41:21
Плащане по договор №: 5 От дата: 2014-05-23 2014-12-15 09:40:14
Плащане по договор №: 5 От дата: 2014-05-23 2015-01-13 10:36:46
Плащане по договор №: 5 От дата: 2014-05-23 2015-05-11 13:21:56
Плащане по договор №: 5 От дата: 2014-05-23 2015-05-11 13:24:22
Плащане по договор №: 5 От дата: 2014-05-23 2015-05-11 13:24:56
Плащане по договор №: 5 От дата: 2014-05-23 2015-05-11 13:25:31
Плащане по договор №: 5 От дата: 2014-05-23 2015-06-09 14:01:39
Договор № 6 От дата: 2014-05-23 2014-06-03 09:20:00
Плащане по договор №: 6 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:43:57
Плащане по договор №: 6 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:44:30
Плащане по договор №: 6 От дата: 2014-05-23 2015-02-16 11:19:18
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:6 2015-06-10 13:56:07
Договор № 7 От дата: 2014-05-23 2014-06-03 09:20:00
Плащане по договор №: 7 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:45:46
Плащане по договор №: 7 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:46:25
Плащане по договор №: 7 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:48:21
Плащане по договор №: 7 От дата: 2014-05-23 2015-01-13 10:27:34
Плащане по договор №: 7 От дата: 2014-05-23 2015-06-09 14:17:39
Плащане по договор №: 7 От дата: 2014-05-23 2015-06-09 14:19:55
Плащане по договор №: 7 От дата: 2014-05-23 2015-08-19 14:10:36
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:7 2015-06-10 13:56:47
Договор № 8 От дата: 2014-05-23 2014-06-03 09:20:00
Плащане по договор №: 8 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:49:30
Плащане по договор №: 8 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:50:35
Плащане по договор №: 8 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:51:25
Плащане по договор №: 8 От дата: 2014-05-23 2014-12-15 09:41:06
Плащане по договор №: 8 От дата: 2014-05-23 2015-01-13 10:28:34
Плащане по договор №: 8 От дата: 2014-05-23 2015-05-11 14:10:40
Плащане по договор №: 8 От дата: 2014-05-23 2015-06-09 14:21:28
Плащане по договор №: 8 От дата: 2014-05-23 2015-06-09 14:22:10
Договор № 9 От дата: 2014-05-23 2014-05-30 09:20:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:52:36
Плащане по договор №: 9 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:53:16
Плащане по договор №: 9 От дата: 2014-05-23 2014-12-15 09:45:35
Плащане по договор №: 9 От дата: 2014-05-23 2015-01-13 10:29:47
Плащане по договор №: 9 От дата: 2014-05-23 2015-01-13 10:30:36
Плащане по договор №: 9 От дата: 2014-05-23 2015-05-11 14:08:45
Плащане по договор №: 9 От дата: 2014-05-23 2015-06-09 14:27:19
Договор № 10 От дата: 2014-05-23 2014-05-30 09:20:00
Плащане по договор №: 10 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:54:36
Плащане по договор №: 10 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:55:02
Плащане по договор №: 10 От дата: 2014-05-23 2015-01-13 10:31:39
Плащане по договор №: 10 От дата: 2014-05-23 2015-05-11 14:06:15
Плащане по договор №: 10 От дата: 2014-05-23 2015-05-11 14:07:45
Плащане по договор №: 10 От дата: 2014-05-23 2015-06-09 14:28:52
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:10 2015-06-10 13:57:40
Договор № 11 От дата: 2014-05-23 2014-05-30 09:20:00
Плащане по договор №: 11 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:56:07
Плащане по договор №: 11 От дата: 2014-05-23 2014-12-03 10:56:36
Плащане по договор №: 11 От дата: 2014-05-23 2014-12-15 09:46:25
Плащане по договор №: 11 От дата: 2014-05-23 2014-12-15 09:46:58
Плащане по договор №: 11 От дата: 2014-05-23 2014-12-15 09:47:41
Плащане по договор №: 11 От дата: 2014-05-23 2015-01-13 10:33:26
Плащане по договор №: 11 От дата: 2014-05-23 2015-01-13 10:34:07
Плащане по договор №: 11 От дата: 2014-05-23 2015-05-11 13:58:31
Плащане по договор №: 11 От дата: 2014-05-23 2015-05-11 14:01:28
Плащане по договор №: 11 От дата: 2014-05-23 2015-05-11 14:02:05
Плащане по договор №: 11 От дата: 2014-05-23 2015-05-11 14:02:35
Плащане по договор №: 11 От дата: 2014-05-23 2015-05-11 14:03:08
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:11 2015-06-10 13:58:12

<-- Обратно към поръчки