Филтрирай по:

Тип на поръчката:Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ-Чирпан"ЕООД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-02-16 12:45:12
№ 20150216voui107052

Описание:Документи
0google6629fc44b3484b98.html
0readme.html
57462015161202_Публикуване на ОП мед.конс.-12.02.2015г.rar

ПубликацияДата
publikaciq 1 2014-08-06 15:24:00
publikaciq 22 2014-08-24 00:00:00
Отговор на въпрос 2015-03-16 10:20:00
Протокол № 1 2015-04-23 10:50:00
Отваряне на ценови оферти 2015-04-23 14:10:00
Протокол № 2 и Решение за избор на изпълнител 2015-05-05 10:20:00
Върпос 2015-03-13 13:35:00
Информация за сключени договори 2015-06-11 15:50:00
Информация за изпълнени договори 2016-06-28 14:20:00
Информация за изпълнени договори 2017-11-29 11:35:00
Информация за изпълнени договори 2017-11-30 16:05:00
Договори с фирми изпълнители 2015-06-11 16:10:00
Договор № 18 От дата: 2015-05-25 2015-06-11 09:00:00
Плащане по договор №: 18 От дата: 2015-05-25 2015-07-13 15:41:38
Плащане по договор №: 18 От дата: 2015-05-25 2015-08-19 14:02:45
Плащане по договор №: 18 От дата: 2015-05-25 2015-08-19 14:03:16
Плащане по договор №: 18 От дата: 2015-05-25 2015-10-06 13:48:12
Плащане по договор №: 18 От дата: 2015-05-25 2016-01-07 10:10:00
Плащане по договор №: 18 От дата: 2015-05-25 2016-05-26 14:28:00
Плащане по договор №: 18 От дата: 2015-05-25 2016-06-07 12:38:54
Плащане по договор №: 18 От дата: 2015-05-25 2016-07-07 15:09:31
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:18 2016-07-08 09:00:00
Договор № 19 От дата: 2015-05-25 2015-06-11 09:00:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2015-05-25 2015-08-19 14:04:51
Плащане по договор №: 19 От дата: 2015-05-25 2015-08-19 14:05:35
Плащане по договор №: 19 От дата: 2015-05-25 2015-10-06 13:56:23
Плащане по договор №: 19 От дата: 2015-05-25 2015-10-06 13:57:22
Плащане по договор №: 19 От дата: 2015-05-25 2015-11-06 09:24:24
Плащане по договор №: 19 От дата: 2015-05-25 2015-11-06 09:25:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2015-05-25 2016-05-26 14:27:25
Плащане по договор №: 19 От дата: 2015-05-25 2016-05-26 14:27:59
Плащане по договор №: 19 От дата: 2015-05-25 2016-06-07 12:40:31
Плащане по договор №: 19 От дата: 2015-05-25 2016-06-07 12:41:01
Плащане по договор №: 19 От дата: 2015-05-25 2016-07-07 15:17:19
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:19 2016-07-08 09:00:00
Договор № 17 От дата: 2015-05-25 2015-06-11 09:00:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2015-05-25 2015-10-06 13:52:11
Плащане по договор №: 17 От дата: 2015-05-25 2015-11-06 09:22:09
Плащане по договор №: 17 От дата: 2015-05-25 2016-04-12 13:50:32
Плащане по договор №: 17 От дата: 2015-05-25 2016-05-26 14:26:19
Плащане по договор №: 17 От дата: 2015-05-25 2016-07-07 15:04:33
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:17 0000-00-00 00:00:00
Договор № 16 От дата: 2015-05-25 2015-06-11 09:00:00
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-05-25 2015-08-19 14:00:00
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-05-25 2015-11-06 09:18:33
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-05-25 2015-11-06 09:19:55
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-05-25 2016-01-07 10:11:47
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-05-25 2016-05-26 14:29:39
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-05-25 2016-06-07 12:37:57
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:16 2016-07-08 09:00:00
Договор № 15 От дата: 2015-05-25 2015-06-11 09:00:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2015-05-25 2015-10-06 13:46:13
Плащане по договор №: 15 От дата: 2015-05-25 2015-12-11 09:31:39
Плащане по договор №: 15 От дата: 2015-05-25 2016-04-12 13:54:39
Плащане по договор №: 15 От дата: 2015-05-25 2016-06-07 12:35:38
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:15 2016-07-08 09:00:00
Договор № 14 От дата: 2015-05-25 2015-06-11 09:00:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2015-05-25 2015-08-19 13:58:42
Плащане по договор №: 14 От дата: 2015-05-25 2015-12-11 09:29:52
Плащане по договор №: 14 От дата: 2015-05-25 2016-04-12 13:29:07
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:14 2016-07-08 09:05:00
Договор № 13 От дата: 2015-05-25 2015-06-11 09:00:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2015-05-25 2015-08-19 14:06:58
Плащане по договор №: 13 От дата: 2015-05-25 2015-11-06 09:31:44
Плащане по договор №: 13 От дата: 2015-05-25 2015-11-06 09:32:15
Плащане по договор №: 13 От дата: 2015-05-25 2016-01-07 10:09:21
Плащане по договор №: 13 От дата: 2015-05-25 2016-04-12 13:31:33
Плащане по договор №: 13 От дата: 2015-05-25 2016-04-12 13:32:13
Плащане по договор №: 13 От дата: 2015-05-25 2016-05-26 14:23:39
Плащане по договор №: 13 От дата: 2015-05-25 2016-05-26 14:24:19
Плащане по договор №: 13 От дата: 2015-05-25 2016-06-07 12:42:24
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:13 2016-07-08 09:05:00
Договор № 12 От дата: 2015-05-25 2015-06-11 09:00:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-05-25 2015-10-06 13:58:22
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-05-25 2015-11-06 09:30:22
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-05-25 2016-04-12 13:44:03
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-05-25 2016-07-07 14:52:34
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:12 2016-07-08 09:05:00
Договор № 11 От дата: 2015-05-25 2015-06-11 09:00:00
Плащане по договор №: 11 От дата: 2015-05-25 2015-10-06 14:23:23
Плащане по договор №: 11 От дата: 2015-05-25 2015-10-06 14:23:57
Плащане по договор №: 11 От дата: 2015-05-25 2015-11-06 09:53:11
Плащане по договор №: 11 От дата: 2015-05-25 2015-12-11 09:33:07
Плащане по договор №: 11 От дата: 2015-05-25 2016-05-27 09:04:57
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:11 0000-00-00 00:00:00
Договор № 10 От дата: 2015-05-25 2015-06-11 09:00:00
Плащане по договор №: 10 От дата: 2015-05-25 2015-10-06 14:21:09
Плащане по договор №: 10 От дата: 2015-05-25 2015-10-06 14:22:17
Плащане по договор №: 10 От дата: 2015-05-25 2015-11-06 09:47:16
Плащане по договор №: 10 От дата: 2015-05-25 2015-11-06 09:47:48
Плащане по договор №: 10 От дата: 2015-05-25 2015-12-11 09:34:13
Плащане по договор №: 10 От дата: 2015-05-25 2016-01-07 10:12:51
Плащане по договор №: 10 От дата: 2015-05-25 2016-05-26 14:30:49
Плащане по договор №: 10 От дата: 2015-05-25 2016-06-07 13:31:24
Плащане по договор №: 10 От дата: 2015-05-25 2016-07-07 14:59:44
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:10 0000-00-00 00:00:00
Договор № 9 От дата: 2015-05-25 2015-06-11 09:00:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2015-08-19 13:52:16
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2015-08-19 13:53:04
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2015-08-19 13:53:33
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2015-08-19 13:54:08
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2015-08-19 13:54:41
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2015-08-19 13:55:15
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2015-10-06 14:12:07
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2015-10-06 14:13:16
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2015-10-06 14:13:48
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2015-10-06 14:16:40
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2015-10-06 14:17:33
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2015-10-06 14:18:11
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2015-10-06 14:18:42
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2015-10-06 14:19:22
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2015-11-06 09:42:32
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2015-11-06 09:44:17
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2015-11-06 09:44:48
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2015-11-06 09:45:18
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2015-11-06 09:45:52
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2015-12-11 09:35:13
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2015-12-11 09:35:49
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2015-12-11 09:36:16
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2015-12-11 09:36:44
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-01-07 10:14:03
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-01-07 10:14:33
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-01-07 10:14:59
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-01-07 10:15:28
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-04-12 13:57:27
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-04-12 13:58:05
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-04-12 13:58:44
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-04-12 13:59:14
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-04-12 13:59:46
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-05-26 14:31:30
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-05-26 14:31:59
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-05-26 14:32:27
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-05-26 14:33:29
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-05-26 14:33:56
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-05-26 14:34:23
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-05-26 14:34:57
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-06-07 13:27:31
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-06-07 13:28:16
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-06-07 13:28:41
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-06-07 13:29:26
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-06-07 13:29:54
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-07-07 15:19:31
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-07-07 15:20:07
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-07-07 15:20:36
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-07-07 15:21:01
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-07-07 15:21:27
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-07-07 15:21:56
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-07-07 15:22:22
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-07-07 15:22:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-07-07 15:23:17
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-07-07 15:23:42
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-07-07 15:24:10
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-05-25 2016-07-07 15:24:38
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:9 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ-Чирпан"ЕООД 2015-07-13 08:43:52
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ-Чирпан"ЕООД 2015-07-13 08:46:37
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ-Чирпан"ЕООД 2015-07-13 08:48:23
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ-Чирпан"ЕООД 2015-07-13 08:49:05
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ-Чирпан"ЕООД 2015-07-13 08:49:52
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ-Чирпан"ЕООД 2015-08-19 14:40:00

<-- Обратно към поръчки