Филтрирай по:

Тип на поръчката:Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ - Чирпан ЕООД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2016-03-15 09:00:00
№ 20160815qIyZ139268

Описание:Документи
00232016161008_35082016151403_ПУБЛИКУВАНЕ.rar

ПубликацияДата
Искане за разяснение 2016-04-08 10:55:00
Отговор на въпрос 2016-04-11 15:00:00
Протокол № 1 2016-05-13 15:00:00
Протокол № 2 2016-05-27 09:00:00
Дата на отваряне на ценовите оферти 2016-05-27 09:10:00
Протокол № 3 2016-06-08 14:05:00
Протокол № 4 2016-06-15 13:35:00
Решение за класиране и избор на изпълнител 2016-06-15 13:45:00
Информация за сключени договори 2016-07-06 12:10:00
Договори с фирми изпълнители 2016-07-06 13:05:00
Обявление за приключване на Договор 2017-10-02 15:30:00
Обявление за приключване на Договор 2017-10-03 13:30:00
Обявление за приключване на Договор 2018-01-10 12:25:00
Договор № 3/1 От дата: 2016-07-04 2016-07-06 09:00:00
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2016-08-16 14:46:23
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2016-09-13 11:20:15
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2016-09-13 11:20:42
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2016-10-06 14:17:58
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2016-10-06 14:18:30
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2016-11-07 13:14:13
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2016-12-14 09:19:21
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2016-12-14 09:19:57
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2017-01-11 09:23:57
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2017-04-05 10:29:10
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2017-04-05 10:30:03
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 14:21:58
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 14:22:24
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 14:22:54
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 14:23:26
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 14:23:59
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2017-09-13 09:57:58
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2017-09-13 09:58:39
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2017-10-04 10:45:28
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2017-11-14 11:41:50
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2017-11-14 11:42:25
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2017-12-12 11:40:27
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2017-12-12 11:41:11
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2017-12-28 11:58:05
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2017-12-28 11:59:11
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2017-12-28 11:59:53
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2017-12-28 12:00:20
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2017-12-28 12:00:45
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2017-12-28 12:01:10
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2016-07-04 2017-12-28 12:02:49
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:3/1 2018-01-18 14:00:00
Договор № 3/2 От дата: 2016-07-04 2016-07-06 09:00:00
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2016-07-04 2016-08-16 14:47:26
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2016-07-04 2016-08-16 14:48:06
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2016-07-04 2016-10-06 14:19:20
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2016-07-04 2016-11-07 13:15:04
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2016-07-04 2016-12-14 09:20:50
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2016-07-04 2016-12-14 09:21:24
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2016-07-04 2017-01-11 09:24:39
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2016-07-04 2017-04-05 10:31:45
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2016-07-04 2017-04-05 10:32:19
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2016-07-04 2017-04-05 10:33:12
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 14:25:08
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 14:25:38
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 14:26:03
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2016-07-04 2017-10-04 10:46:27
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2016-07-04 2017-10-04 10:47:03
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2016-07-04 2017-10-04 10:47:30
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2016-07-04 2017-10-04 10:48:14
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2016-07-04 2017-11-14 11:43:49
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2016-07-04 2017-11-14 11:47:26
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2016-07-04 2017-12-12 11:41:52
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2016-07-04 2017-12-12 11:42:25
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2016-07-04 2017-12-28 12:03:58
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2016-07-04 2017-12-28 12:05:03
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2016-07-04 2017-12-28 12:05:36
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2016-07-04 2017-12-28 12:05:59
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2016-07-04 2017-12-28 12:06:28
Плащане по договор №: 3/2 От дата: 2016-07-04 2017-12-28 12:06:53
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:3/2 2018-01-18 14:00:00
Договор № 3/3 От дата: 2016-07-04 2016-07-06 09:00:00
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2016-07-04 2016-08-16 14:48:49
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2016-07-04 2016-09-13 11:21:31
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2016-07-04 2016-11-07 13:15:50
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2016-07-04 2017-01-11 09:25:20
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2016-07-04 2017-04-05 10:34:16
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 14:27:13
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 14:27:41
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2016-07-04 2017-10-04 10:49:25
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2016-07-04 2017-11-14 11:48:48
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2016-07-04 2017-12-12 11:43:00
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2016-07-04 2017-12-28 12:07:54
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2016-07-04 2017-12-28 12:08:20
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2016-07-04 2017-12-28 12:08:43
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2016-07-04 2017-12-28 12:09:05
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:3/3 2018-01-18 14:00:00
Договор № 3/5 От дата: 2016-07-04 2016-07-06 09:00:00
Плащане по договор №: 3/5 От дата: 2016-07-04 2016-08-16 14:49:36
Плащане по договор №: 3/5 От дата: 2016-07-04 2016-08-16 14:50:05
Плащане по договор №: 3/5 От дата: 2016-07-04 2016-11-07 13:16:32
Плащане по договор №: 3/5 От дата: 2016-07-04 2016-11-07 13:17:00
Плащане по договор №: 3/5 От дата: 2016-07-04 2017-01-11 09:26:06
Плащане по договор №: 3/5 От дата: 2016-07-04 2017-04-05 10:35:08
Плащане по договор №: 3/5 От дата: 2016-07-04 2017-04-05 10:35:31
Плащане по договор №: 3/5 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 14:32:03
Плащане по договор №: 3/5 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 14:32:42
Плащане по договор №: 3/5 От дата: 2016-07-04 2017-10-04 10:50:05
Плащане по договор №: 3/5 От дата: 2016-07-04 2017-11-14 11:49:45
Плащане по договор №: 3/5 От дата: 2016-07-04 2017-12-12 11:44:05
Плащане по договор №: 3/5 От дата: 2016-07-04 2017-12-28 12:09:50
Плащане по договор №: 3/5 От дата: 2016-07-04 2017-12-28 12:10:10
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:3/5 2018-01-18 14:00:00
Договор № 3/6 От дата: 2016-07-04 2016-08-16 12:37:42
Плащане по договор №: 3/6 От дата: 2016-07-04 2016-09-13 11:22:25
Плащане по договор №: 3/6 От дата: 2016-07-04 2016-10-06 14:20:11
Плащане по договор №: 3/6 От дата: 2016-07-04 2016-10-06 14:20:48
Плащане по договор №: 3/6 От дата: 2016-07-04 2016-11-07 13:17:49
Плащане по договор №: 3/6 От дата: 2016-07-04 2016-12-14 09:22:12
Плащане по договор №: 3/6 От дата: 2016-07-04 2016-12-14 09:22:45
Плащане по договор №: 3/6 От дата: 2016-07-04 2017-01-11 09:26:42
Плащане по договор №: 3/6 От дата: 2016-07-04 2017-04-05 10:36:37
Плащане по договор №: 3/6 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 14:33:35
Плащане по договор №: 3/6 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 14:34:34
Плащане по договор №: 3/6 От дата: 2016-07-04 2017-09-13 09:59:22
Плащане по договор №: 3/6 От дата: 2016-07-04 2017-09-13 09:59:54
Плащане по договор №: 3/6 От дата: 2016-07-04 2017-11-14 11:50:29
Плащане по договор №: 3/6 От дата: 2016-07-04 2017-11-14 11:50:00
Плащане по договор №: 3/6 От дата: 2016-07-04 2017-12-28 12:11:14
Плащане по договор №: 3/6 От дата: 2016-07-04 2017-12-28 12:11:44
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:3/6 2018-01-18 14:00:00
Договор № 3/8 От дата: 2016-07-04 2016-07-06 09:00:00
Плащане по договор №: 3/8 От дата: 2016-07-04 2016-10-06 14:21:36
Плащане по договор №: 3/8 От дата: 2016-07-04 2016-12-14 09:25:56
Плащане по договор №: 3/8 От дата: 2016-07-04 2017-01-11 09:27:29
Плащане по договор №: 3/8 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 14:41:06
Плащане по договор №: 3/8 От дата: 2016-07-04 2017-09-13 10:00:39
Плащане по договор №: 3/8 От дата: 2016-07-04 2017-11-14 11:51:42
Плащане по договор №: 3/8 От дата: 2016-07-04 2017-12-12 11:44:49
Плащане по договор №: 3/8 От дата: 2016-07-04 2017-12-28 12:12:47
Плащане по договор №: 3/8 От дата: 2016-07-04 2017-12-28 12:13:14
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:3/8 2018-01-18 14:00:00
Договор № 4/4 От дата: 2016-07-04 2016-07-06 09:00:00
Плащане по договор №: 4/4 От дата: 2016-07-04 2016-09-13 11:25:25
Плащане по договор №: 4/4 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 14:48:08
Плащане по договор №: 4/4 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 14:48:39
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:4/4 2017-09-13 08:00:00
Договор № 4/11 От дата: 2016-07-04 2016-07-06 09:00:00
Плащане по договор №: 4/11 От дата: 2016-07-04 2016-09-13 11:26:01
Плащане по договор №: 4/11 От дата: 2016-07-04 2016-11-07 13:20:35
Плащане по договор №: 4/11 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 14:49:41
Плащане по договор №: 4/11 От дата: 2016-07-04 2017-08-08 13:32:58
Плащане по договор №: 4/11 От дата: 2016-07-04 2017-08-08 13:33:29
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:4/11 2017-09-13 08:00:00
Договор № 5/7 От дата: 2016-07-04 2016-07-06 09:00:00
Плащане по договор №: 5/7 От дата: 2016-07-04 2017-01-11 09:22:51
Плащане по договор №: 5/7 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 14:08:17
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:5/7 2017-09-13 08:00:00
Договор № 5/10 От дата: 2016-07-04 2016-07-06 09:00:00
Плащане по договор №: 5/10 От дата: 2016-07-04 2016-09-13 11:19:14
Плащане по договор №: 5/10 От дата: 2016-07-04 2016-10-06 14:12:46
Плащане по договор №: 5/10 От дата: 2016-07-04 2016-10-06 14:13:32
Плащане по договор №: 5/10 От дата: 2016-07-04 2016-11-07 13:11:36
Плащане по договор №: 5/10 От дата: 2016-07-04 2016-11-07 13:12:13
Плащане по договор №: 5/10 От дата: 2016-07-04 2016-12-14 09:18:06
Плащане по договор №: 5/10 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 14:18:53
Плащане по договор №: 5/10 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 14:19:32
Плащане по договор №: 5/10 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 14:20:00
Плащане по договор №: 5/10 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 14:20:30
Плащане по договор №: 5/10 От дата: 2016-07-04 2017-08-08 13:24:58
Плащане по договор №: 5/10 От дата: 2016-07-04 2017-08-08 13:25:38
Плащане по договор №: 5/10 От дата: 2016-07-04 2017-08-08 13:26:08
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:5/10 2017-09-13 08:00:00
Договор № 6/9 От дата: 2016-07-04 2016-07-06 09:00:00
Плащане по договор №: 6/9 От дата: 2016-07-04 2016-09-13 11:12:41
Плащане по договор №: 6/9 От дата: 2016-07-04 2017-01-11 09:21:38
Плащане по договор №: 6/9 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 13:55:00
Договор № 7/12 От дата: 2016-07-04 2016-07-06 09:00:00
Плащане по договор №: 7/12 От дата: 2016-07-04 2016-09-13 11:24:31
Плащане по договор №: 7/12 От дата: 2016-07-04 2016-10-06 14:16:35
Плащане по договор №: 7/12 От дата: 2016-07-04 2017-05-04 09:53:45
Плащане по договор №: 7/12 От дата: 2016-07-04 2017-06-08 14:06:32
Плащане по договор №: 7/12 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 14:45:21
Плащане по договор №: 7/12 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 14:47:00
Плащане по договор №: 7/12 От дата: 2016-07-04 2017-08-08 13:31:47
Плащане по договор №: 7/12 От дата: 2016-07-04 2017-09-13 09:52:49
Плащане по договор №: 7/12 От дата: 2016-07-04 2017-10-04 10:43:28
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:7/12 2017-10-04 11:00:00
Договор № 8/13 От дата: 2016-07-04 2016-07-06 09:00:00
Плащане по договор №: 8/13 От дата: 2016-07-04 2016-10-06 14:14:55
Плащане по договор №: 8/13 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 14:42:22
Плащане по договор №: 8/13 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 14:42:56
Плащане по договор №: 8/13 От дата: 2016-07-04 2017-08-08 13:30:47
Плащане по договор №: 8/13 От дата: 2016-07-04 2017-09-13 09:54:47
Плащане по договор №: 8/13 От дата: 2016-07-04 2017-10-04 10:39:31
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:8/13 2017-10-04 11:00:00
Договор № 9/14 От дата: 2016-07-04 2016-07-06 09:00:00
Плащане по договор №: 9/14 От дата: 2016-07-04 2016-09-13 11:23:42
Плащане по договор №: 9/14 От дата: 2016-07-04 2016-11-07 13:19:00
Плащане по договор №: 9/14 От дата: 2016-07-04 2016-11-07 13:19:36
Плащане по договор №: 9/14 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 14:43:42
Плащане по договор №: 9/14 От дата: 2016-07-04 2017-07-07 14:44:16
Плащане по договор №: 9/14 От дата: 2016-07-04 2017-08-08 13:29:04
Плащане по договор №: 9/14 От дата: 2016-07-04 2017-08-08 13:29:39
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:9/14 2017-09-13 08:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ - Чирпан ЕООД 2016-08-16 10:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ - Чирпан ЕООД 2016-08-16 10:22:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ - Чирпан ЕООД 2016-08-16 10:23:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ - Чирпан ЕООД 2016-08-16 10:29:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ - Чирпан ЕООД 2016-08-16 10:29:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ - Чирпан ЕООД 2016-08-16 10:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ - Чирпан ЕООД 2016-08-16 10:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ - Чирпан ЕООД 2016-08-16 10:31:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ - Чирпан ЕООД 0000-00-00 00:00:00

<-- Обратно към поръчки