Филтрирай по:

Тип на поръчката:Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Чирпан"ЕООД

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-11-09 13:36:50
№ 20161109FUvE147045

Описание:Документи
48542016091311_Профил на купувача.rar

ПубликацияДата
Протокол № 1 2016-12-05 15:55:00
Отваряне на ценови предложения 2016-12-06 10:45:00
Решение за класиране и избор на изпълнител 2017-01-04 09:45:00
Протокол № 2 2017-01-04 09:45:00
Договор с "Фаркол" АД поз.1 2017-02-16 14:45:00
Договор с "Фаркол" АД поз.2 2017-02-16 14:50:00
Частично прекратяване 2017-01-09 16:25:00
Обявление за възложена поръчка 2017-02-16 16:50:00
Обявление за приключване на Договор 2018-05-11 12:15:00
Договор № 1 От дата: 2017-01-23 2017-01-23 10:10:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:00:04
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:01:35
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:02:11
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:02:49
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:03:18
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:03:48
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:04:22
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:04:51
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:05:23
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:05:49
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:08:02
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:08:29
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:08:59
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:09:26
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:10:02
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:10:31
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:10:56
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:11:24
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:11:50
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:12:21
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:37:35
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:38:13
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:38:45
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:39:10
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:39:38
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:40:08
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:40:39
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:41:15
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:41:48
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:42:20
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:42:49
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:43:21
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:43:51
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:44:20
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:45:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:45:32
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:46:01
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:46:34
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:47:04
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:47:35
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:48:05
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:48:35
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:12:24
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:14:23
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:14:44
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:15:10
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:15:34
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:16:08
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:16:35
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:17:15
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:17:44
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:18:09
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:18:41
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:19:10
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:19:43
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:20:15
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:20:40
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:21:23
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-10-04 10:54:18
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-10-04 10:55:38
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-10-04 10:56:05
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-10-04 10:56:33
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-10-04 10:56:59
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-10-04 10:57:28
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-10-04 10:58:03
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-10-04 10:58:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-10-04 10:58:58
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-10-04 10:59:28
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-10-04 11:00:22
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-11-14 12:19:15
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-11-14 12:20:25
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-11-14 12:20:55
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-11-14 12:21:22
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-11-14 12:21:51
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-11-14 12:22:24
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-11-14 12:22:50
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-11-14 12:23:16
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-11-14 12:23:46
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-11-14 12:24:12
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-11-14 12:24:35
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-11-14 12:24:57
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-11-14 12:25:22
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-11-14 12:25:52
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-11-14 12:26:21
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-11-14 12:26:54
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-12 12:06:28
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-12 12:31:09
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-12 12:31:38
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-12 12:32:08
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-12 12:32:33
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-12 12:33:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-12 12:33:25
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-12 12:36:59
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-12 12:38:01
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-12 12:38:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-12 12:39:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-12 12:39:25
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-12 12:39:51
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 13:40:40
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 13:41:25
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 13:42:34
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 13:43:53
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 13:44:28
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 13:44:52
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 13:45:19
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 13:45:48
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 13:46:15
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 13:46:58
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 13:47:22
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 13:47:47
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 13:48:09
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 13:48:35
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 13:48:58
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 13:49:22
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 13:49:49
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 13:50:13
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 13:50:41
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 13:51:06
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 13:51:38
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 13:52:03
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-02-12 13:33:14
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-02-12 13:35:43
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-02-12 13:38:02
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-02-12 13:41:38
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-02-12 13:42:03
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-02-12 13:42:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-03-12 09:44:50
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-03-12 09:50:36
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-03-12 09:51:40
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-03-12 09:52:11
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-03-12 09:53:19
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-03-12 09:53:46
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-03-12 09:54:17
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-03-12 09:54:46
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-03-12 09:55:27
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-03-12 09:55:52
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-03-12 09:56:19
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-03-12 09:56:45
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:37:37
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:38:15
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:38:39
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:39:08
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:39:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:39:55
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:40:21
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:41:14
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:41:40
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:42:03
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:42:31
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:42:57
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:43:20
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:43:47
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:44:10
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:44:48
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:45:14
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:45:38
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:46:16
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 14:52:48
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 14:57:46
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 14:58:25
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 14:58:56
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 14:59:26
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 14:59:54
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 15:00:20
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 15:00:44
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-30 13:30:03
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-30 13:30:34
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-30 13:31:18
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-30 13:31:47
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-30 13:32:11
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-30 13:32:36
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-30 13:33:07
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-30 13:33:50
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-04-30 13:34:15
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:31:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:32:14
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:32:40
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:33:04
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:33:28
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:33:51
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:38:43
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:39:27
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:40:08
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:40:36
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:41:04
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:41:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:41:57
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:42:23
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:42:49
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:43:13
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:43:38
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:44:06
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:44:32
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:44:59
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:45:29
Плащане по договор №: 1 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:45:54
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:1 0000-00-00 00:00:00
Договор № 2 От дата: 2017-01-23 2017-01-23 10:10:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:13:37
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:14:15
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:14:43
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:15:06
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:15:37
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:16:03
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:16:29
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:16:59
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:17:29
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:18:25
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:18:50
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:19:29
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-07-14 16:19:54
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:50:50
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:52:13
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:52:40
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:53:07
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:53:43
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:54:22
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:55:05
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:55:31
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:55:58
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:56:24
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:57:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:57:26
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:57:49
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:59:11
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-08-08 13:59:42
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:03:34
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:04:32
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:05:04
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:05:39
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:06:11
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:06:39
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:07:08
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:07:38
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:08:07
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:08:42
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:09:16
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:09:52
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:10:24
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-09-13 10:10:53
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-10-04 11:02:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-10-04 11:03:54
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-10-04 11:04:30
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-10-04 11:04:56
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-10-04 11:05:26
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-10-04 11:05:55
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-10-04 11:06:24
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-10-04 11:06:48
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-10-04 11:07:15
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-10-04 11:07:39
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-10-04 11:08:28
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-11-14 12:10:22
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-11-14 12:10:55
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-11-14 12:12:36
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-11-14 12:14:44
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-11-14 12:15:29
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-11-14 12:16:24
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-11-14 12:16:52
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-11-14 12:17:21
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-12-12 12:41:51
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-12-12 12:54:20
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-12-12 12:54:45
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-12-12 12:55:14
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-12-12 12:55:37
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-12-12 12:56:03
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-12-12 12:56:27
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-12-12 12:56:52
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-12-12 12:57:15
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-12-12 12:57:40
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-12-12 12:58:24
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-12-12 12:58:49
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 14:35:26
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 14:36:06
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 14:36:52
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 14:37:24
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 14:37:52
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 14:38:14
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 14:38:36
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 14:38:56
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 14:39:19
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 14:39:41
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 14:40:01
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2017-12-28 14:40:22
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-02-12 13:43:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-02-12 13:44:34
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-02-12 13:45:08
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-02-12 13:45:29
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-02-12 13:45:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-03-12 09:58:55
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-03-12 09:59:26
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-03-12 09:59:55
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-03-12 10:00:19
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-03-12 10:00:48
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-03-12 10:01:08
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-03-12 10:01:28
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-03-12 10:01:53
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-03-12 10:02:19
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-03-12 10:02:40
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-03-12 10:03:01
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:49:03
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:49:48
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:50:16
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:50:42
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:51:07
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:51:34
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:51:58
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:52:23
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:52:47
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:53:10
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:53:33
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:53:57
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 13:54:19
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 15:01:50
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 15:02:15
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 15:02:35
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 15:02:54
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 15:03:14
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-04-10 15:03:35
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-04-30 13:35:30
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-04-30 13:35:51
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-04-30 13:36:13
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-04-30 13:39:38
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-04-30 13:40:01
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-04-30 13:40:20
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:53:29
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:53:56
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:54:27
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:54:47
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:55:20
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:55:40
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:56:07
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:56:27
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:57:04
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:57:30
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:57:56
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:58:32
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:59:05
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:59:26
Плащане по договор №: 2 От дата: 2017-01-23 2018-05-10 09:59:51
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:2 2018-05-14 08:00:00

<-- Обратно към поръчки