Филтрирай по:

Тип на поръчката:Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на лекарствени продукти за Отделение по Хемодиализа за нуждите на МБАЛ Чирпан ЕООД

Тип поръчка: ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Дата: 2017-02-03 11:45:56
№ 20170203uWPX157935

Описание:ПубликацияДата
Покана и Решение 2017-02-03 11:05:00
Протокол за проведени преговори 2017-02-20 11:40:00
Доклад по чл.67, ал.6 от ППЗОП 2017-02-20 11:40:00
Решение за класиране и избор на изпълнител 2017-02-20 11:40:00
Обявление за възложена поръчка и Договор 2017-03-21 09:20:00
Договор с "Софарма Тейдинг"АД 2017-03-21 17:00:00
Обявление за приключване на Договор 2018-04-13 15:45:00
Обявление за изменение на информация 2018-05-14 14:50:00
Договор № 3 От дата: 2017-03-08 2017-03-08 10:10:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2017-07-14 16:21:07
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2017-07-14 16:21:57
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2017-07-14 16:22:27
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2017-07-14 16:22:56
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2017-08-08 13:35:21
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2017-08-08 13:36:10
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2017-09-13 10:32:26
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2017-09-13 10:33:07
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2017-09-13 10:33:36
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2017-09-13 10:34:07
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2017-09-13 10:36:04
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2017-09-13 10:36:34
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2017-10-04 10:51:16
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2017-10-04 10:51:47
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2017-11-14 11:53:53
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2017-11-14 11:54:42
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2017-11-14 11:55:09
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2017-12-12 12:00:21
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2017-12-12 12:00:57
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2018-02-12 13:47:03
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2018-02-12 13:47:33
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2018-02-12 13:48:08
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2018-03-12 09:42:36
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2018-04-10 13:32:02
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2018-04-10 13:32:51
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2018-04-10 13:33:23
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2018-04-10 14:43:57
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2018-04-10 14:44:24
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2018-04-10 14:44:59
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2018-05-14 15:05:29
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2018-05-14 15:06:07
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2018-05-14 15:06:34
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2018-05-14 15:06:59
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-03-08 2018-05-14 15:07:23

<-- Обратно към поръчки