Филтрирай по:

Тип на поръчката:Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ-Чирпан"ЕООД

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-04-07 11:47:50
№ 20170407VCsH169156

Описание:Документи
06342017071204_ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2017-04-21 11:10:00
Отговор на въпрос 2017-04-24 15:10:00
Протокол № 1 2017-05-05 12:35:00
Протокол № 2 2017-05-09 12:55:00
Отваряне на ценови оферти 2017-05-09 13:20:00
Решение за класиране и избор на изпълнител 2017-06-07 09:35:00
Протокол № 3 2017-06-07 09:40:00
Договори с фирми изпълнители 2017-07-18 12:55:00
Искане за разяснение 2017-04-20 11:15:00
Искане за разяснение 2017-04-21 15:55:00
Обявления за възложени поръчки 2017-07-18 13:35:00
Изпълнен договор с МТИ 2018-08-01 13:30:00
Изпълнен договор с Г и Т ЕООД 2018-08-02 10:50:00
Изпълнен договор с Елпак Лизинг ЕООД 2018-08-02 10:55:00
Изпълнен договор с АПР ООД 2018-08-02 12:40:00
Изпълнен договор с Перфект Медика ООД 2018-08-02 14:40:00
Изпълнен договор с Фрезениус Медикъл Кеър България ЕООД 2018-08-02 14:45:00
Изпълнен договор с Унифарм АД 2018-08-02 14:45:00
Изпълнен договор с Дъчмед Интернешанъл ЕООД 2018-08-02 14:50:00
Договор № 5/4 От дата: 2017-07-05 2017-07-18 10:00:00
Плащане по договор №: 5/4 От дата: 2017-07-05 2017-09-19 12:32:08
Плащане по договор №: 5/4 От дата: 2017-07-05 2017-12-12 11:48:14
Плащане по договор №: 5/4 От дата: 2017-07-05 2017-12-12 11:49:20
Плащане по договор №: 5/4 От дата: 2017-07-05 2018-02-12 14:10:31
Плащане по договор №: 5/4 От дата: 2017-07-05 2018-04-10 14:10:51
Плащане по договор №: 5/4 От дата: 2017-07-05 2018-04-30 13:56:16
Плащане по договор №: 5/4 От дата: 2017-07-05 2018-06-06 14:26:03
Плащане по договор №: 5/4 От дата: 2017-07-05 2018-06-06 14:26:32
Плащане по договор №: 5/4 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:16:44
Плащане по договор №: 5/4 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:17:22
Плащане по договор №: 5/4 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:17:47
Плащане по договор №: 5/4 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:18:13
Плащане по договор №: 5/4 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:18:53
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:5/4 0000-00-00 00:00:00
Договор № 5/6 От дата: 2017-07-05 2017-07-18 10:00:00
Плащане по договор №: 5/6 От дата: 2017-07-05 2017-12-12 11:50:37
Плащане по договор №: 5/6 От дата: 2017-07-05 2017-12-12 11:51:15
Плащане по договор №: 5/6 От дата: 2017-07-05 2018-02-12 14:11:20
Плащане по договор №: 5/6 От дата: 2017-07-05 2018-04-10 14:11:39
Плащане по договор №: 5/6 От дата: 2017-07-05 2018-04-30 13:57:02
Плащане по договор №: 5/6 От дата: 2017-07-05 2018-04-30 13:57:25
Плащане по договор №: 5/6 От дата: 2017-07-05 2018-06-06 14:27:28
Плащане по договор №: 5/6 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:19:43
Плащане по договор №: 5/6 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:20:12
Плащане по договор №: 5/6 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:20:35
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:5/6 0000-00-00 00:00:00
Договор № 6/5 От дата: 2017-07-05 2017-07-18 10:00:00
Плащане по договор №: 6/5 От дата: 2017-07-05 2017-12-12 11:55:51
Плащане по договор №: 6/5 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:28:31
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:6/5 0000-00-00 00:00:00
Договор № 6/12 От дата: 2017-07-05 2017-07-18 10:00:00
Плащане по договор №: 6/12 От дата: 2017-07-05 2017-12-12 11:56:39
Плащане по договор №: 6/12 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:29:58
Плащане по договор №: 6/12 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:30:25
Плащане по договор №: 6/12 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:30:48
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:6/12 0000-00-00 00:00:00
Договор № 7/8 От дата: 2017-07-05 2017-07-18 10:00:00
Плащане по договор №: 7/8 От дата: 2017-07-05 2017-11-14 11:37:18
Плащане по договор №: 7/8 От дата: 2017-07-05 2018-04-30 13:45:44
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:7/8 0000-00-00 00:00:00
Договор № 7/11 От дата: 2017-07-05 2017-07-18 10:00:00
Плащане по договор №: 7/11 От дата: 2017-07-05 2017-11-14 11:38:28
Плащане по договор №: 7/11 От дата: 2017-07-05 2017-11-14 11:39:02
Плащане по договор №: 7/11 От дата: 2017-07-05 2017-12-28 13:00:47
Плащане по договор №: 7/11 От дата: 2017-07-05 2018-02-12 14:08:38
Плащане по договор №: 7/11 От дата: 2017-07-05 2018-02-12 14:09:10
Плащане по договор №: 7/11 От дата: 2017-07-05 2018-04-10 14:09:17
Плащане по договор №: 7/11 От дата: 2017-07-05 2018-04-10 14:09:43
Плащане по договор №: 7/11 От дата: 2017-07-05 2018-04-30 13:46:26
Плащане по договор №: 7/11 От дата: 2017-07-05 2018-04-30 13:46:46
Плащане по договор №: 7/11 От дата: 2017-07-05 2018-06-06 14:24:01
Плащане по договор №: 7/11 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:32:02
Плащане по договор №: 7/11 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:32:35
Плащане по договор №: 7/11 От дата: 2017-07-05 2018-07-25 13:55:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:7/11 0000-00-00 00:00:00
Договор № 8 От дата: 2017-07-05 2017-09-19 11:40:05
Плащане по договор №: 8 От дата: 2017-07-05 2017-12-12 11:57:28
Плащане по договор №: 8 От дата: 2017-07-05 2018-02-12 14:13:37
Плащане по договор №: 8 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:34:20
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:8 0000-00-00 00:00:00
Договор № 9 От дата: 2017-07-05 2017-07-18 10:00:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2017-07-05 2017-12-12 11:54:22
Плащане по договор №: 9 От дата: 2017-07-05 2018-04-10 14:12:33
Плащане по договор №: 9 От дата: 2017-07-05 2018-04-10 14:42:03
Плащане по договор №: 9 От дата: 2017-07-05 2018-04-10 14:42:45
Плащане по договор №: 9 От дата: 2017-07-05 2018-06-06 14:29:19
Плащане по договор №: 9 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:26:59
Плащане по договор №: 9 От дата: 2017-07-05 2018-07-27 13:45:57
Плащане по договор №: 9 От дата: 2017-07-05 2018-07-27 13:46:30
Договор № 10 От дата: 2017-07-05 2017-07-18 10:00:00
Плащане по договор №: 10 От дата: 2017-07-05 2017-11-14 11:40:37
Плащане по договор №: 10 От дата: 2017-07-05 2017-12-12 11:58:18
Плащане по договор №: 10 От дата: 2017-07-05 2018-02-12 14:15:36
Плащане по договор №: 10 От дата: 2017-07-05 2018-02-12 14:16:01
Плащане по договор №: 10 От дата: 2017-07-05 2018-03-12 09:38:24
Плащане по договор №: 10 От дата: 2017-07-05 2018-06-06 14:25:14
Плащане по договор №: 10 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:15:51
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:10 0000-00-00 00:00:00
Договор № 11 От дата: 2017-07-05 2017-07-18 10:00:00
Плащане по договор №: 11 От дата: 2017-07-05 2017-12-12 11:53:19
Плащане по договор №: 11 От дата: 2017-07-05 2018-02-12 14:12:49
Плащане по договор №: 11 От дата: 2017-07-05 2018-04-30 13:58:09
Плащане по договор №: 11 От дата: 2017-07-05 2018-06-06 14:28:26
Плащане по договор №: 11 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:21:22
Плащане по договор №: 11 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:22:04
Плащане по договор №: 11 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:22:28
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:11 0000-00-00 00:00:00
Договор № 4/1 От дата: 2017-07-05 2017-07-18 10:00:00
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-02-12 13:51:32
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-02-12 13:52:06
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-02-12 13:52:29
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-03-12 09:32:14
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-03-12 09:33:08
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-03-12 09:33:32
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-04-10 15:06:44
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-04-10 15:07:10
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-04-10 15:07:41
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-04-10 15:08:09
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-04-10 15:08:38
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-04-10 15:09:02
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-04-10 15:09:25
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-04-30 13:47:43
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-04-30 13:48:10
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-04-30 13:48:33
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-05-10 10:42:46
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-05-10 10:43:10
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-05-10 10:43:36
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-05-10 10:43:58
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-05-10 10:44:20
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-05-10 10:45:49
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:00:04
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:01:19
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:01:58
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:02:44
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-07-27 13:38:24
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-07-27 13:38:53
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-07-27 13:39:26
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-07-27 13:39:54
Плащане по договор №: 4/1 От дата: 2017-07-05 2018-07-27 13:40:16
Договор № 4/3 От дата: 2017-07-05 2017-07-18 10:00:00
Плащане по договор №: 4/3 От дата: 2017-07-05 2018-02-12 13:54:00
Плащане по договор №: 4/3 От дата: 2017-07-05 2018-02-12 13:59:15
Плащане по договор №: 4/3 От дата: 2017-07-05 2018-03-12 09:35:45
Плащане по договор №: 4/3 От дата: 2017-07-05 2018-03-12 09:36:11
Плащане по договор №: 4/3 От дата: 2017-07-05 2018-04-10 15:12:23
Плащане по договор №: 4/3 От дата: 2017-07-05 2018-04-10 15:12:44
Плащане по договор №: 4/3 От дата: 2017-07-05 2018-04-10 15:13:06
Плащане по договор №: 4/3 От дата: 2017-07-05 2018-04-10 15:13:34
Плащане по договор №: 4/3 От дата: 2017-07-05 2018-04-30 13:53:26
Плащане по договор №: 4/3 От дата: 2017-07-05 2018-05-10 10:47:43
Плащане по договор №: 4/3 От дата: 2017-07-05 2018-05-10 10:48:00
Плащане по договор №: 4/3 От дата: 2017-07-05 2018-05-10 10:48:29
Плащане по договор №: 4/3 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:08:35
Плащане по договор №: 4/3 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:09:05
Плащане по договор №: 4/3 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:09:50
Плащане по договор №: 4/3 От дата: 2017-07-05 2018-07-27 13:43:06
Плащане по договор №: 4/3 От дата: 2017-07-05 2018-07-27 13:43:32
Договор № 4/7 От дата: 2017-07-05 2017-07-18 10:00:00
Плащане по договор №: 4/7 От дата: 2017-07-05 2018-03-12 09:36:46
Плащане по договор №: 4/7 От дата: 2017-07-05 2018-03-12 09:37:19
Плащане по договор №: 4/7 От дата: 2017-07-05 2018-04-30 13:53:57
Плащане по договор №: 4/7 От дата: 2017-07-05 2018-04-30 13:54:24
Плащане по договор №: 4/7 От дата: 2017-07-05 2018-05-10 10:49:00
Плащане по договор №: 4/7 От дата: 2017-07-05 2018-05-10 10:49:33
Плащане по договор №: 4/7 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:11:17
Плащане по договор №: 4/7 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:11:52
Плащане по договор №: 4/7 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:12:22
Плащане по договор №: 4/7 От дата: 2017-07-05 2018-07-27 13:44:39
Договор № 4/9 От дата: 2017-07-05 2017-07-18 10:00:00
Плащане по договор №: 4/9 От дата: 2017-07-05 2018-02-12 13:55:24
Плащане по договор №: 4/9 От дата: 2017-07-05 2018-04-30 13:55:05
Плащане по договор №: 4/9 От дата: 2017-07-05 2018-05-10 10:50:13
Плащане по договор №: 4/9 От дата: 2017-07-05 2018-05-10 10:50:40
Плащане по договор №: 4/9 От дата: 2017-07-05 2018-05-10 10:51:05
Плащане по договор №: 4/9 От дата: 2017-07-05 2018-07-04 10:13:31

<-- Обратно към поръчки