Филтрирай по:

Тип на поръчката:Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка нетна активна електрическа енергия от Изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „МБАЛ-Чирпан“ЕООД гр. Чирпан.

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-08-15 14:24:06
№ 20170815OPjw186145

Описание:

Доставка нетна активна електрическа енергия от Изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „МБАЛ-Чирпан“ЕООД гр. Чирпан.


Документи
31392017151408_Документация ел.енергия.docx
44492017151408_Информация за публикувана обява.tif
45182017151408_ОБЯВА по чл.20 ал.3 от ЗОП.tif

ПубликацияДата
Протокол № 1 2017-08-30 14:25:00
Договор 2017-09-17 13:05:00
Решение за класиране и избор на изпълнител 2017-08-30 13:40:00
Договор № 12 От дата: 2017-09-15 2017-09-15 10:00:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-09-15 2018-02-12 14:43:23
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-09-15 2018-04-10 13:59:25
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-09-15 2018-04-30 13:44:06
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-09-15 2018-06-13 09:21:47
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-09-15 2018-07-12 09:46:39
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-09-15 2018-08-07 09:05:47
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-09-15 2018-08-31 11:45:25
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-09-15 2018-08-31 14:10:24
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-09-15 2018-09-26 08:22:19

<-- Обратно към поръчки