Филтрирай по:

Тип на поръчката:Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-Чирпан"ЕООД за отделение по хемодиализа

Тип поръчка: ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Дата: 2018-01-31 11:19:27
№ 20180131WGEV233074

Описание:Документи
29262018311101_Reshenie.pdf
29382018311101_Pokana.pdf
29472018311101_ЕЕДОП.doc
38092018311101_Декларации.docx

ПубликацияДата
Решение за класиране и избор на изпълнител 2018-03-06 11:35:00
Протокол комисия 2018-03-06 11:35:00
Доклад комисия 2018-03-06 11:35:00
Обявление за възложена поръчка 2018-04-03 14:50:00
Договори с фирма изпълнител 2018-04-03 17:35:00
Обявление за приключване/прекратен/ на Договор 2019-02-01 11:35:00
Обявление за приключен договор 2019-02-01 14:25:00
Договор № 1 От дата: 2018-01-18 2018-01-26 11:30:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 09:09:19
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 09:23:02
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 09:23:36
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 09:24:02
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 09:24:27
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 09:24:52
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 09:25:18
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 09:25:44
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 09:26:06
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 09:26:31
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 09:27:07
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 09:27:34
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 09:28:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 09:28:36
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 09:47:16
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 09:47:52
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 09:48:17
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 09:48:45
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 09:49:11
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 09:49:37
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 09:50:02
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 09:50:24
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 09:50:47
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 09:51:20
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:32:33
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:34:47
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:35:13
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:35:39
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:36:09
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:36:36
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:37:04
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:37:31
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:38:04
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:38:38
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:39:05
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:39:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:39:56
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:40:20
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:40:46
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:41:36
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:42:10
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-04 10:50:12
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-04 10:51:59
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-04 10:52:24
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-04 10:52:50
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-04 10:53:12
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-04 10:53:35
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-04 10:54:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-04 10:54:28
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-04 10:54:57
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-04 10:55:24
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-04 10:55:48
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-27 14:05:49
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-27 14:07:08
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-27 14:07:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-27 14:07:54
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-27 14:08:21
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-27 14:08:44
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-27 14:09:06
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-27 14:09:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-27 14:09:55
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-27 14:10:20
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-27 14:10:45
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-27 14:11:22
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-27 14:11:47
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-27 14:12:16
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-08-31 11:53:54
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-08-31 11:55:37
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-08-31 11:56:02
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-08-31 11:56:25
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-08-31 11:56:54
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-08-31 11:57:26
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-08-31 11:58:07
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-08-31 11:58:44
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-08-31 11:59:10
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-08-31 11:59:36
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-08-31 12:00:02
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-08-31 12:00:27
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-08-31 12:00:55
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:37:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:38:01
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:38:26
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:38:51
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:39:17
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:39:42
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:40:19
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:40:43
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:41:10
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:41:34
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:42:05
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:42:32
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:42:58
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:43:24
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:43:52
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:44:18
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:44:43
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:45:10
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:45:36
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:46:04
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:46:35
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:47:03
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-11-13 08:43:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-11-13 08:44:17
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-11-13 08:44:46
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-11-13 08:45:13
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-11-13 08:45:37
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-11-13 08:45:59
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-11-13 08:46:29
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-11-13 08:46:53
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-11-13 08:47:18
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-11-13 08:47:50
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-11-13 08:48:14
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-11-13 08:48:37
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-11-13 08:49:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-11-13 08:49:31
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-11-13 08:49:54
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-11-13 08:50:16
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-12-05 09:56:52
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-12-05 09:57:28
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-12-05 09:57:53
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-12-05 09:58:18
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-12-05 09:58:43
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-12-05 09:59:07
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-12-05 09:59:59
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-12-05 10:00:24
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-12-05 10:00:50
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-12-05 10:01:15
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-12-05 10:01:43
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-03-06 10:19:21
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-03-06 10:19:46
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-03-06 10:20:58
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-03-06 10:21:27
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-03-06 10:21:55
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-03-06 10:22:18
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-03-06 10:22:39
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-03 13:19:39
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-03 13:20:39
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-03 13:21:54
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-03 13:22:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-03 13:23:17
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-03 13:23:59
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-03 13:24:35
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-03 13:25:06
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-03 13:25:34
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-03 13:26:04
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-03 13:26:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-12 14:34:09
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-12 14:35:41
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-12 14:36:10
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-12 14:36:31
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-12 14:36:55
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-12 14:37:17
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-12 14:37:41
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-12 14:38:03
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-12 14:38:25
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-12 14:38:47
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-12 14:39:12
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-12 14:39:35
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-12 14:39:57
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-12 14:40:24
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-12 14:40:47
Договор № 1 От дата: 2018-01-18 2018-01-26 11:30:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 10:35:16
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 10:36:34
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 10:36:54
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 10:37:14
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 10:37:36
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 10:38:01
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 10:38:24
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 10:38:47
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 10:39:10
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 10:39:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 10:39:51
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 10:40:12
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 10:40:35
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 10:41:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 10:41:23
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 10:41:44
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 10:42:06
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 10:42:25
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 10:42:47
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-05-11 10:43:06
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:49:29
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:50:16
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:50:41
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:51:05
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:51:32
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:51:59
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:52:22
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:52:44
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:53:23
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:53:52
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:54:18
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:54:41
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-06-06 14:55:07
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-04 11:00:40
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-04 11:01:17
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-04 11:01:43
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-04 11:02:03
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-04 11:02:22
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-04 11:02:45
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-04 11:03:13
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-04 11:03:36
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-27 14:13:32
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-27 14:14:13
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-27 14:14:33
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-27 14:14:55
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-27 14:15:15
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-27 14:15:36
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-27 14:16:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-27 14:16:20
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-27 14:16:41
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-27 14:17:02
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-27 14:17:23
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-27 14:17:43
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-07-27 14:18:06
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-08-31 12:04:25
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-08-31 12:13:14
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-08-31 12:13:37
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-08-31 12:14:02
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-08-31 12:14:28
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-08-31 12:14:50
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-08-31 12:15:12
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-08-31 12:15:37
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-08-31 12:16:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-08-31 12:16:21
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-08-31 12:16:46
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:50:56
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:52:07
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:52:33
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:52:52
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:53:15
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:53:34
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:53:56
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:54:15
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:54:35
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:54:59
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:55:20
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:55:47
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:56:08
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:56:26
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:56:47
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:57:07
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:57:26
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:57:48
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-10-04 08:58:14
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-11-13 08:51:52
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-11-13 08:52:26
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-11-13 08:52:50
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-11-13 08:53:22
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-11-13 08:53:47
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-11-13 08:54:08
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-11-13 08:54:29
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-12-05 10:08:13
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-12-05 10:08:48
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-12-05 10:09:12
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-12-05 10:09:52
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-12-05 10:10:17
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-12-05 10:10:49
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-12-05 10:11:10
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-12-05 10:11:32
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2018-12-05 10:11:53
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-03-06 10:13:07
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-03-06 10:16:01
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-03-06 10:16:39
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-03-06 10:17:11
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-03-06 10:17:35
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-03-06 10:18:03
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-03 13:32:04
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-03 13:36:25
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-03 13:37:32
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-03 13:37:59
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-03 13:38:36
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-03 13:39:04
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-03 13:39:27
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-03 13:39:51
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-03 13:40:14
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-12 14:44:50
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-12 14:45:35
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-12 14:45:55
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-12 14:46:13
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-12 14:46:31
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-12 14:46:48
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-12 14:47:09
Плащане по договор №: 1 От дата: 2018-01-18 2019-04-12 14:47:28
Договор № 2 От дата: 2018-03-09 2018-04-03 11:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2018-03-09 2018-07-04 11:07:44
Плащане по договор №: 2 От дата: 2018-03-09 2018-07-04 11:08:48
Плащане по договор №: 2 От дата: 2018-03-09 2018-07-04 11:09:15
Плащане по договор №: 2 От дата: 2018-03-09 2018-07-04 11:09:40
Плащане по договор №: 2 От дата: 2018-03-09 2018-07-04 11:10:04
Плащане по договор №: 2 От дата: 2018-03-09 2018-07-04 11:10:32
Плащане по договор №: 2 От дата: 2018-03-09 2018-07-27 14:01:14
Плащане по договор №: 2 От дата: 2018-03-09 2018-07-27 14:02:35
Плащане по договор №: 2 От дата: 2018-03-09 2018-07-27 14:03:04
Плащане по договор №: 2 От дата: 2018-03-09 2018-08-31 12:21:06
Плащане по договор №: 2 От дата: 2018-03-09 2018-08-31 12:21:37
Плащане по договор №: 2 От дата: 2018-03-09 2018-10-03 15:20:26
Плащане по договор №: 2 От дата: 2018-03-09 2018-10-03 15:21:06
Плащане по договор №: 2 От дата: 2018-03-09 2018-10-03 15:21:29
Плащане по договор №: 2 От дата: 2018-03-09 2018-11-13 08:34:51
Плащане по договор №: 2 От дата: 2018-03-09 2018-11-13 08:35:50
Плащане по договор №: 2 От дата: 2018-03-09 2018-11-13 08:36:19
Плащане по договор №: 2 От дата: 2018-03-09 2018-12-05 09:53:26
Плащане по договор №: 2 От дата: 2018-03-09 2018-12-05 09:54:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2018-03-09 2018-12-05 09:54:28
Плащане по договор №: 2 От дата: 2018-03-09 2018-12-05 09:54:56
Плащане по договор №: 2 От дата: 2018-03-09 2019-01-30 11:44:59
Плащане по договор №: 2 От дата: 2018-03-09 2019-01-30 11:45:44
Плащане по договор №: 2 От дата: 2018-03-09 2019-01-30 11:46:09
Плащане по договор №: 2 От дата: 2018-03-09 2019-01-30 11:46:36
Плащане по договор №: 2 От дата: 2018-03-09 2019-01-30 11:47:01

<-- Обратно към поръчки