Филтрирай по:

Тип на поръчката:Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Чирпан" ЕООД

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-11-07 14:05:00
№ 20181106ixMZ264279

Описание:Документи
55412018071311_Re6enie_otkrivane.pdf
55572018071311_Obqvlenie_otkrivane.pdf
05342018071411_ДОКУМЕНТАЦИЯ ЛЕКАРСТВА 2018 г..docx
12472018071411_Образци и декларации.docx
17052018071411_ЕЕДОП.doc
17332018071411_Техн.специф.лекарства поз.1.xls
17422018071411_Техн.специф.лекарства поз.2.xls
17492018071411_Техн.специф.лекарства поз.3.xls

ПубликацияДата
Отваряне на ценови оферти 2018-12-05 14:20:00
Протокол № 1 2018-12-06 10:55:00
Протокол № 2 2018-12-19 12:05:00
Решение за избор на изпълнител 2018-12-19 12:10:00
Договор с фирма изпълнител 2019-01-25 15:55:00
Договор с фирма изпълнител 2019-01-25 15:55:00
Обявление за възложена поръчка 2019-01-25 15:50:00
Обявление за приключен договор Фаркол АД поз.1 2020-02-04 12:25:00
Обявление за приключен договор Фаркол АД поз.2 2020-02-04 12:25:00
Обявление за приключен договор Софарма Трейдинг АД поз.3 2020-02-04 12:30:00
Договор № 2 От дата: 2019-01-18 2019-01-25 10:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-03-06 13:17:54
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-03-06 13:19:26
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-04-12 09:56:46
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-04-12 09:58:06
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-04-12 09:58:31
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-04-12 09:58:56
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-04-12 09:59:20
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-04-12 09:59:43
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-04-12 10:00:07
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-04-12 10:00:35
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-05-30 10:29:04
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-05-30 10:29:38
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-05-30 10:30:01
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 13:42:37
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 13:43:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 13:43:37
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-07-29 14:42:29
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-07-29 14:43:14
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-07-29 14:43:41
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-08-28 15:20:24
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-08-28 15:20:59
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-09-09 10:30:55
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-09-09 10:31:39
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-09-09 10:32:20
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-10-01 14:17:01
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-10-01 14:17:36
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-12-11 10:00:40
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-12-11 10:01:49
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-12-11 10:02:40
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-12-31 10:51:08
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-12-31 10:51:40
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-12-31 10:52:05
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-12-31 10:52:33
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-12-31 10:53:01
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-12-31 11:05:31
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2019-12-31 11:06:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-18 2020-02-03 15:19:53
Договор № 1 От дата: 2019-01-18 2019-01-25 12:35:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:03:34
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:05:17
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:05:47
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:06:18
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:06:41
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:07:06
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:07:34
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:07:55
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:08:17
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:08:41
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:09:05
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:09:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:09:52
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:10:18
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:10:41
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:11:03
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:11:24
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:11:46
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:12:10
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:12:32
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:13:01
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:13:23
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:13:45
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:14:06
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:14:28
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:14:50
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:15:13
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:15:36
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 13:52:41
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 13:53:52
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 13:54:25
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 13:54:55
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 13:55:26
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 13:55:53
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 13:56:19
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 13:56:56
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 13:57:26
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 13:57:50
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 13:58:18
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 13:58:47
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 13:59:15
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 13:59:43
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:00:12
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:00:39
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:01:06
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:01:34
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:02:05
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:02:29
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:02:55
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:03:23
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:03:52
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:04:22
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:04:46
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:05:13
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:05:36
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:06:07
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:06:39
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:07:06
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-07-29 14:54:02
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-07-29 14:56:03
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-07-29 14:56:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-07-29 14:56:54
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-07-29 14:57:16
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-07-29 14:57:41
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-07-29 14:58:07
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-07-29 14:58:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-07-29 14:58:55
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-07-29 14:59:19
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-08-28 15:01:08
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-08-28 15:01:50
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-08-28 15:02:39
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-08-28 15:03:03
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-08-28 15:03:32
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-08-28 15:03:54
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-08-28 15:04:18
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-08-28 15:04:41
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-08-28 15:05:04
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-08-28 15:05:27
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-08-28 15:05:50
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-08-28 15:06:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-09-11 10:26:47
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-09-11 10:27:51
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-09-11 10:28:17
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-09-11 10:28:44
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-09-11 10:29:08
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-09-11 10:29:31
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-09-11 10:29:57
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-09-11 10:30:20
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-09-11 10:30:44
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-09-11 10:31:05
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-09-11 10:31:28
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-09-11 10:31:51
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-10-01 14:05:05
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-10-01 14:05:42
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-10-01 14:06:07
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-10-01 14:06:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-10-01 14:06:55
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-10-01 14:07:18
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-10-01 14:07:42
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-10-01 14:08:05
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-10-01 14:08:28
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-10-31 15:36:42
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-10-31 15:37:32
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-11-04 11:31:56
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-11-04 11:33:49
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-11-04 11:34:18
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-11-04 11:34:47
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-11-04 11:35:34
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-11-04 11:36:03
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-11-04 11:36:35
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-11-04 11:37:06
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-12-11 10:11:04
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-12-11 10:12:15
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-12-11 10:12:37
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-12-11 10:13:04
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-12-11 10:15:02
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-12-11 10:16:55
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-12-11 10:17:34
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-12-11 10:18:12
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-12-11 10:18:48
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-12-11 10:19:20
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-12-11 10:19:56
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-12-31 11:08:13
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-12-31 11:08:43
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-12-31 11:09:08
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-12-31 11:09:31
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-12-31 11:09:57
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-12-31 11:10:31
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-12-31 11:10:56
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 07:50:10
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 07:51:42
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 07:52:27
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 07:53:24
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 07:54:06
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 07:54:52
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 07:55:34
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 07:55:58
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 07:56:43
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 07:57:11
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 07:57:40
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 07:58:10
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 07:58:39
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 07:59:23
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 07:59:52
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 08:00:21
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 08:00:48
Договор № 1 От дата: 2019-01-18 2019-01-25 12:35:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:17:03
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:17:52
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:18:22
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:19:04
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:19:25
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:19:42
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:20:02
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:20:23
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:20:41
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:20:57
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:21:24
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:21:41
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:21:58
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:22:17
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:22:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:22:56
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:23:18
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:23:38
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:26:25
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:26:57
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:27:17
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:27:35
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:27:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:28:11
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:28:29
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-04-15 09:28:47
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:11:31
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:12:19
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:12:46
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:13:06
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:13:25
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:13:50
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:14:11
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:14:38
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:15:03
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:15:23
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:15:45
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:16:12
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:16:34
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:16:56
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:17:17
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:17:40
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:18:03
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-06-27 14:18:25
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-07-29 15:00:54
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-07-29 15:01:20
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-07-29 15:01:42
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-07-29 15:02:05
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-07-29 15:02:28
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-07-29 15:02:48
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-07-29 15:03:09
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-08-28 15:11:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-08-28 15:12:11
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-08-28 15:12:31
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-08-28 15:12:51
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-08-28 15:13:19
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-08-28 15:13:43
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-08-28 15:14:05
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-08-28 15:14:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-08-28 15:14:48
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-09-11 10:33:38
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-09-11 10:34:13
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-09-11 10:34:48
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-09-11 10:35:11
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-09-11 10:35:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-09-11 10:35:47
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-09-11 10:36:08
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-09-11 10:36:28
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-09-11 10:36:49
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-09-11 10:37:11
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-09-11 10:37:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-10-01 14:09:52
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-10-01 14:10:23
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-10-01 14:10:48
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-10-01 14:11:08
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-10-01 14:11:32
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-10-01 14:12:05
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-10-01 14:12:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-10-31 15:34:46
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-11-04 11:42:58
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-11-04 11:44:14
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-11-04 11:44:49
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-11-04 11:45:14
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-11-04 11:45:37
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-11-04 11:46:20
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-11-04 11:46:44
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-11-04 11:47:12
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-11-04 11:47:35
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-12-11 10:22:15
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-12-11 10:22:53
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-12-11 10:23:17
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-12-11 10:23:56
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-12-11 10:24:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-12-11 10:25:09
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-12-11 10:25:52
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-12-31 11:12:20
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-12-31 11:12:43
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-12-31 11:13:02
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2019-12-31 11:13:37
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 08:05:29
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 08:06:11
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 08:06:49
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 08:07:25
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 08:08:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 08:08:38
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 08:09:13
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 08:09:52
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 08:10:29
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 08:11:13
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 08:11:47
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 08:12:20
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 08:12:57
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 08:13:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-18 2020-02-04 08:14:08

<-- Обратно към поръчки