Филтрирай по:

Тип на поръчката:Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ - Чирпан" ЕООД

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-05-10 11:41:36
№ 20190508pjlm274679

Описание:Документи
51202019101105_Решение за откриване.pdf
51392019101105_Обявление.pdf
52092019101105_Документация.pdf
57392019101105_Декларации.docx
58422019101105_ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.rar
58562019101105_ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - ЦЕНОВА ОФЕРТА.rar
59232019101105_espd-request.zip

ПубликацияДата
Отваряне на ценови оферти 2019-06-13 11:40:00
Решение за избор на изпълнител 2019-07-05 14:45:00
Протокол № 1 2019-07-05 14:45:00
Протокол № 2 2019-07-05 14:50:00
Частично прекратяване 2019-07-05 14:50:00
Обявление за възложена поръчка 2019-08-12 14:15:00
Договори 2019-08-12 14:35:00
Обявление за приключен договор 2020-08-06 14:15:00
Обявление за приключен договор 2020-08-06 15:55:00
Договор № 3/1 От дата: 2019-07-29 2019-08-12 14:50:00
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2019-07-29 2019-10-01 14:01:49
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2019-07-29 2019-10-31 15:29:17
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2019-07-29 2019-10-31 15:29:44
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2019-07-29 2019-10-31 15:30:13
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2019-07-29 2019-12-11 09:55:42
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2019-07-29 2019-12-11 09:56:10
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2019-07-29 2020-03-12 14:57:34
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2019-07-29 2020-03-12 14:58:15
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2019-07-29 2020-03-12 14:58:43
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2019-07-29 2020-03-12 14:59:13
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2019-07-29 2020-04-20 10:35:00
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2019-07-29 2020-04-20 10:35:00
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2019-07-29 2020-04-22 08:41:00
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2019-07-29 2020-05-19 11:36:33
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2019-07-29 2020-05-19 11:36:59
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2019-07-29 2020-06-15 09:48:06
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2019-07-29 2020-06-15 09:48:45
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2019-07-29 2020-06-25 12:03:04
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2019-07-29 2020-06-25 12:03:31
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2019-07-29 2020-06-25 12:03:55
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2019-07-29 2020-07-28 09:32:57
Плащане по договор №: 3/1 От дата: 2019-07-29 2020-07-28 09:33:50
Договор № 3/3 От дата: 2019-07-29 2019-08-12 14:50:00
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2019-07-29 2019-10-01 14:02:40
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2019-07-29 2019-10-01 14:03:00
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2019-07-29 2019-10-31 15:30:57
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2019-07-29 2019-10-31 15:31:21
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2019-07-29 2019-12-11 09:57:07
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2019-07-29 2019-12-11 09:57:31
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2019-07-29 2020-03-12 15:00:00
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2019-07-29 2020-04-20 10:40:00
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2019-07-29 2020-05-19 11:37:51
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2019-07-29 2020-05-19 11:38:23
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2019-07-29 2020-05-19 11:38:55
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2019-07-29 2020-06-15 09:49:43
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2019-07-29 2020-06-15 09:50:10
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2019-07-29 2020-06-15 09:50:32
Плащане по договор №: 3/3 От дата: 2019-07-29 2020-06-25 12:04:46
Договор № 3/4 От дата: 2019-07-29 2019-08-12 14:50:00
Плащане по договор №: 3/4 От дата: 2019-07-29 2019-10-01 14:03:42
Плащане по договор №: 3/4 От дата: 2019-07-29 2019-10-31 15:32:35
Плащане по договор №: 3/4 От дата: 2019-07-29 2019-10-31 15:33:00
Плащане по договор №: 3/4 От дата: 2019-07-29 2019-12-11 09:58:21
Плащане по договор №: 3/4 От дата: 2019-07-29 2020-03-12 15:00:38
Плащане по договор №: 3/4 От дата: 2019-07-29 2020-04-20 10:45:00
Плащане по договор №: 3/4 От дата: 2019-07-29 2020-05-19 11:39:37
Плащане по договор №: 3/4 От дата: 2019-07-29 2020-06-15 09:51:15
Плащане по договор №: 3/4 От дата: 2019-07-29 2020-06-15 09:51:50
Плащане по договор №: 3/4 От дата: 2019-07-29 2020-06-25 12:05:32
Плащане по договор №: 3/4 От дата: 2019-07-29 2020-06-25 12:05:59
Плащане по договор №: 3/4 От дата: 2019-07-29 2020-07-28 09:36:09
Договор № 3/15 От дата: 2019-07-29 2019-08-12 14:50:00
Плащане по договор №: 3/15 От дата: 2019-07-29 2020-03-12 15:01:20
Плащане по договор №: 3/15 От дата: 2019-07-29 2020-04-20 10:45:00
Плащане по договор №: 3/15 От дата: 2019-07-29 2020-05-19 11:40:20
Договор № 4/2 От дата: 2019-07-30 2019-08-12 14:50:00
Плащане по договор №: 4/2 От дата: 2019-07-30 2019-10-01 13:55:22
Плащане по договор №: 4/2 От дата: 2019-07-30 2019-10-01 13:56:02
Плащане по договор №: 4/2 От дата: 2019-07-30 2019-10-01 13:56:36
Плащане по договор №: 4/2 От дата: 2019-07-30 2019-10-31 15:26:35
Плащане по договор №: 4/2 От дата: 2019-07-30 2019-12-31 10:49:55
Плащане по договор №: 4/2 От дата: 2019-07-30 2020-02-04 08:36:04
Плащане по договор №: 4/2 От дата: 2019-07-30 2020-02-04 08:36:35
Плащане по договор №: 4/2 От дата: 2019-07-30 2020-04-20 10:50:00
Плащане по договор №: 4/2 От дата: 2019-07-30 2020-05-19 11:32:49
Плащане по договор №: 4/2 От дата: 2019-07-30 2020-06-25 12:08:51
Плащане по договор №: 4/2 От дата: 2019-07-30 2020-06-25 12:09:14
Плащане по договор №: 4/2 От дата: 2019-07-30 2020-06-25 12:09:34
Договор № 5/5 От дата: 2019-07-30 2019-08-12 14:50:00
Плащане по договор №: 5/5 От дата: 2019-07-30 2020-02-04 08:37:32
Плащане по договор №: 5/5 От дата: 2019-07-30 2020-05-19 11:31:50
Плащане по договор №: 5/5 От дата: 2019-07-30 2020-06-15 09:52:44
Договор № 6/6 От дата: 2019-07-30 2019-08-12 14:50:00
Плащане по договор №: 6/6 От дата: 2019-07-30 2019-10-01 13:59:18
Плащане по договор №: 6/6 От дата: 2019-07-30 2019-10-01 13:59:48
Плащане по договор №: 6/6 От дата: 2019-07-30 2020-04-20 10:50:00
Плащане по договор №: 6/6 От дата: 2019-07-30 2020-07-28 09:39:32
Плащане по договор №: 6/6 От дата: 2019-07-30 2020-03-19 10:05:00
Договор № 6/12 От дата: 2019-07-30 2019-08-12 14:50:00
Плащане по договор №: 6/12 От дата: 2019-07-30 2019-10-01 14:00:39
Плащане по договор №: 6/12 От дата: 2019-07-30 2020-03-12 14:54:40
Плащане по договор №: 6/12 От дата: 2019-07-30 2020-07-28 09:41:06
Договор № 7/7 От дата: 2019-07-30 2019-08-12 14:50:00
Плащане по договор №: 7/7 От дата: 2019-07-30 2019-10-01 13:54:40
Плащане по договор №: 7/7 От дата: 2019-07-30 2019-12-11 09:51:54
Плащане по договор №: 7/7 От дата: 2019-07-30 2020-02-04 08:35:00
Плащане по договор №: 7/7 От дата: 2019-07-30 2020-03-12 14:45:34
Плащане по договор №: 7/7 От дата: 2019-07-30 2020-05-19 11:33:45
Плащане по договор №: 7/7 От дата: 2019-07-30 2020-06-25 12:08:14
Плащане по договор №: 7/7 От дата: 2019-07-30 2020-07-28 09:45:42
Плащане по договор №: 7/7 От дата: 2019-07-30 2020-07-28 09:46:23
Договор № 8/8 От дата: 2019-07-30 2019-08-12 14:50:00
Плащане по договор №: 8/8 От дата: 2019-07-30 2019-12-11 09:53:32
Плащане по договор №: 8/8 От дата: 2019-07-30 2020-05-19 10:10:17
Плащане по договор №: 8/8 От дата: 2019-07-30 2020-06-15 09:53:37
Договор № 8/11 От дата: 2019-07-30 2019-08-12 14:50:00
Плащане по договор №: 8/11 От дата: 2019-07-30 2019-10-01 13:57:24
Плащане по договор №: 8/11 От дата: 2019-07-30 2019-10-01 13:58:14
Плащане по договор №: 8/11 От дата: 2019-07-30 2019-10-31 15:23:18
Плащане по договор №: 8/11 От дата: 2019-07-30 2019-10-31 15:23:48
Плащане по договор №: 8/11 От дата: 2019-07-30 2019-12-31 10:49:20
Плащане по договор №: 8/11 От дата: 2019-07-30 2020-03-12 14:50:55
Плащане по договор №: 8/11 От дата: 2019-07-30 2020-03-12 14:52:33
Плащане по договор №: 8/11 От дата: 2019-07-30 2020-03-12 14:52:56
Плащане по договор №: 8/11 От дата: 2019-07-30 2020-04-22 08:47:38
Плащане по договор №: 8/11 От дата: 2019-07-30 2020-05-19 10:11:29
Плащане по договор №: 8/11 От дата: 2019-07-30 2020-05-19 10:14:32
Плащане по договор №: 8/11 От дата: 2019-07-30 2020-06-25 12:06:55
Плащане по договор №: 8/11 От дата: 2019-07-30 2020-06-25 12:07:24
Договор № 9/10 От дата: 2019-07-30 2019-08-12 14:50:00
Плащане по договор №: 9/10 От дата: 2019-07-30 2020-06-15 09:45:59
Плащане по договор №: 9/10 От дата: 2019-07-30 2020-07-28 09:30:55
Договор № 10/13 От дата: 2019-07-30 2019-08-12 14:50:00
Плащане по договор №: 10/13 От дата: 2019-07-30 2019-12-11 09:54:26
Плащане по договор №: 10/13 От дата: 2019-07-30 2020-03-12 14:44:05
Плащане по договор №: 10/13 От дата: 2019-07-30 2020-05-19 11:35:11
Плащане по договор №: 10/13 От дата: 2019-07-30 2020-06-25 11:45:52
Плащане по договор №: 10/13 От дата: 2019-07-30 2020-07-28 09:25:34
Договор № 11/14 От дата: 2019-07-30 2019-08-12 14:50:00
Плащане по договор №: 11/14 От дата: 2019-07-30 2019-08-28 15:30:42
Плащане по договор №: 11/14 От дата: 2019-07-30 2019-08-28 15:31:44
Плащане по договор №: 11/14 От дата: 2019-07-30 2020-03-12 14:55:33
Плащане по договор №: 11/14 От дата: 2019-07-30 2020-03-12 14:56:07
Плащане по договор №: 11/14 От дата: 2019-07-30 2020-05-19 10:08:36
Плащане по договор №: 11/14 От дата: 2019-07-30 2020-05-19 10:09:11
Плащане по договор №: 11/14 От дата: 2019-07-30 2020-07-28 09:28:09
Плащане по договор №: 11/14 От дата: 2019-07-30 2020-07-28 09:29:02

<-- Обратно към поръчки