Филтрирай по:

Тип на поръчката:Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставки по заявка на медицински консумативи по обособени позиции за нуждите на "МБАЛ-Чирпан"ЕООД гр.Чирпан

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-04-28 14:15:41
№ 20200428wzNc308634

Описание:Документи
24392020281404_Решение за откриване.pdf
24492020281404_Обявление за поръчка.pdf
24592020281404_Указания.pdf
25122020281404_Obrazci MBAL kons 2020.doc
25242020281404_espd-request.zip
26242020281404_ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.rar
26362020281404_ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.rar

ПубликацияДата
Разяснение 2020-05-08 10:05:00
Отваряне на ценови оферти 2020-06-09 09:05:00
Протокол 1 2020-06-30 11:25:00
Протокол 2 2020-06-30 11:25:00
Протокол 3 2020-06-30 11:30:00
Протокол 4 2020-06-30 11:25:00
Протокол 5 2020-06-30 11:30:00
Доклод от комисия 2020-06-30 11:35:00
Решение за избор на изпълнител 2020-06-30 11:35:00
Информация по чл.21,ал.6 от ЗОП 2020-08-26 17:15:00
Обявление за възложена поръчка 2020-08-26 17:20:00
Договор позиция 1 2020-08-26 17:20:00
Договор позиция 2 2020-08-26 17:20:00
Договор позиция 3 2020-08-26 17:25:00
Договор позиция 4 2020-08-26 17:25:00
Договор позиция 5 2020-08-26 17:25:00
Договор позиция 6 2020-08-26 17:30:00
Договор позиция 7 2020-08-26 17:30:00
Договор позиция 8 2020-08-26 17:30:00
Договор позиция 9 2020-08-26 17:30:00
Договор позиция 10 2020-08-26 17:30:00
Договор позиция 11 2020-08-26 17:30:00

<-- Обратно към поръчки